Иван Веселинов Ангелов

Иван Веселинов Ангелов

Адвокат Иван Ангелов завършва Юридическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2007 година.

Като адвокат от Софийска адвокатска колегия е вписан от 2009 година. Към настоящия момент е съдружник в Адвокатско дружество „Градинарски, Ангелов и Янева“.

Основната му дейност е в областта на процесуалното представителство по търговски, вещни, застрахователни, административни и трудови спорове. Участвал е и в съдебни процеси в сферата на търговската несъстоятелност, както и в редица арбитражни производства.

Също така участва в правното консултиране на проекти, свързани със строителство и сделки с недвижими имоти, обществени поръчки, както и представителство в изпълнителни процеси.

Владее английски и френски език.

Споделяне