Евгения Петрова Гечева

Евгения Петрова Гечева

Основни членове

Евгения Петрова Гечева е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ юридически стаж 41 години и адвокатски стаж 36 години.

​Професионална биография

Завършва Юридически факултет на Софийски университет „Климент Охридски„ през 1977 г. Прекаран едногодишен стаж в АБРЧЧ /Адвокатско бюро работа с чужденци и в чужбина/ към Софийска адвокатска колегия с патрон адвокат Кирил Маричков

В периода 1980г.- 1981г. практикува като юрисконсулт в СП „Тонет„ към Комитет за култура, а следващите три години – като главен юрисконсулт в Институт материална база на културата в структурата на Комитет за култура. От 1984г. до 1986г. правен консултант на Председателя на ИК на 10 РНС /изпълнителен комитет при 10 районен народен съвет/.

Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 01.07.1986г. след успешно преминал първи в историята на САК конкурс за прием на адвокати. Приета в съществуващия в този период на структуриране 10-ти адвокатски колектив със секретар адв. Патулов.

Специализира в областта на вещно право, семейно и наследствено право, търговско право, административно право.

Споделяне