Дневен ред за 07.06.2023

Д Н Е В Е НР Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 07.06.2023 г., сряда, 14.00 часа

1. Клетва.

2 . Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри.

a. Промяна в статута.

b. Отписване;

c. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяванеупражняването на адвокатска професия;

d. Промяна на имена, адреси, телефони;

e. Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f. Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g. Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

3.Определяне на особени представители на страни в граждански производства;

3.1 Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева.

3.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева.

4. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

4.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

4.2. Обсъждане на възникнали проблеми при определяне на особени представители по търговски и изпълнителни дела.

5. Финансово-организационни въпроси.

5.1. Обсъждане на молба от адв.д-р Христина Георгиева от САК, за финансова подкрепа във връзка с нейно участие в периода 09-15.07.2023 г. като гост-лектор в лятната програма по Европейско и сравнително частно право, която се организира ежегодно от Академията по европейско частно право, Юридическият факултет на Университета в Залцбург и други водещи университети

5.2. Обсъждане на писмо от адв.Йорданка Бекирска от САК, за участие в първото заседание на Комисията по семейна право към Федерацията на европейките адвокатури в Амстердам, която ще се проведе на 15.06.2023 г. от 16.00 часа и във връзка с това поставени от адв.Бекирска въпроси.

5.3. Обсъждане на постъпили заявления от адвокати от Софийска адвокатска колегия за участие в работата на постоянните комисии към Федерацията на европейските адвокатури.

5.4. Обсъждане на въпроса за организиране на бал на адвокатите от САКпо повод честването Деняна адвоката 22 ноември и вземане на решение.

6. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

7. Дисциплинарни въпроси.

Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне