Дежурни адвокати РЦК месец януари 2023 г.

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец ЯНУАРИ 2023 г.

телефон 0879292230

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

04.01.2023.г

сряда

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

06.01.2023 г.

петък

ЯниславаГеоргиева

Татяна Лисичкова

09.01.2023 г.

понеделник

Анка Ганчева

ЯниславаГеоргиева

11.01.2023.г

сряда

Светослав Киряков

Анка Ганчева

13.01.2023 г.

петък

Татяна Лисичкова

Анка Ганчева

16.01.2023 г.

понеделник

Кремена Трифонова

Анка Ганчева

18.01.2023 г.

сряда

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

20.01.2023 г.

петък

Татяна Лисичкова

Ана Филибева

23.01.2023 г.

понеделник

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

25.01.2023 г.

сряда

Светослав Киряков

Анка Ганчева

27.01.2023 г.

петък

Кремена Трифонова

Ана Филибева

30.01.2023 г.

понеделник

Анка Ганчева

Татяна Лисичкова

Споделяне