Дежурни адвокати РЦК месец октомври 2023 г.

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец октомври 2023 г.

телефон 0879292230

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

02.10.2023 г.

понеделник

Ана Филибева

Кремена Трифонова

04.10.2023 г.

сряда

Христина Попова

Христина Попова

06.10.2023 г.

петък

Ана Филибева

Румяна Кацарска

09.10.2023 г.

понеделник

Светослав Киряков

Анка Ганчева

11.10.2023 г.

сряда

Христина Попова

Кремена Трифонова

13.10.2023 г.

петък

Светослав Киряков

Анка Ганчева

16.10.2023 г.

понеделник

Светослав Киряков

Татяна Лисичкова

18.10.2023 г.

сряда

Христина Попова

Христина Попова

20.10.2023 г.

петък

Светослав Киряков

Мариела Ачева

23.10.2023 г.

понеделник

Янислава Георгиева

Румяна Кацарска

25.10.2023 г.

сряда

Мариела Ачева

Светлана Скумриева

27.10.2023 г.

петък

Анка Ганчева

Кремена Трифонова

30.10.2023 г.

понеделник

Янислава Георгиева

Татяна Лисичкова

Споделяне