Дежурни адвокати РЦК месец октомври 2022 г.

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец ОКТОМВРИ 2022 г.

тел.0879292230

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

03.10.2022.г

понеделник

Анка Ганчева

Светослав Киряков

05.10.2022 г.

сряда

Димитър Караниколов

Светослав Киряков

07.10.2022 г.

петък

Анка Ганчева

Анка Ганчева

10.10.2022.г

понеделник

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

12.10.2022 г.

сряда

Преслава Мехтерова

Димитър Караниколов

14.10.2022 г.

петък

Ана Филибева

Кремена Трифонова

17.10.2022 г.

понеделник

Анка Ганчева

Анка Ганчева

19.10.2022 г.

сряда

Димитър Караниколов

Светослав Киряков

21.10.2022 г.

петък

Ана Филибева

Кремена Трифонова

24.10.2022 г.

понеделник

Димитър Караниколов

Кремена Трифонова

26.10.2022 г.

сряда

Татяна Лисичкова

Димитър Караниколов

28.10.2022 г.

петък

Янислава Георгиева

Ана Филибева

31.10.2022 г.

понеделник

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

Споделяне