Дежурни адвокати РЦК месец ноември 2023 г.

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец ноември 2023 г.

телефон 0879292230

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

01.11.2023 г.

сряда

Кремена Трифонова

Татяна Лисичкова

03.11.2023 г.

петък

Анка Ганчева

Румяна Кацарска

06.11.2023 г.

понеделник

Христина Попова

Анка Ганчева

08.11.2023 г.

сряда

Христина Попова

Анка Ганчева

10.11.2023 г.

петък

Светослав Киряков

Анка Ганчева

13.11.2023 г.

понеделник

Христина Попова

Анка Ганчева

15.11.2023 г.

сряда

Светослав Киряков

Мариела Ачева

17.11.2023 г.

петък

Анка Ганчева

Румяна Кацарска

20.11.2023 г.

понеделник

Янислава Георгиева

Христина Попова

22.11.2023 г.

сряда

Кремена Трифонова

Мариела Ачева

24.11.2023 г.

петък

Светослав Киряков

Мариела Ачева

27.11.2023 г.

понеделник

Кремена Трифонова

Светослав Киряков

29.11.2023 г.

сряда

Светослав Киряков

Мариела Ачева

Споделяне