Дежурни адвокати РЦК месец март 2023 г.

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец МАРТ 2023 г.

телефон 0879292230

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

01.03.2023.г

сряда

Мариела Ачева

Лилия Борисова

03.03.2023 г.

петък

почивен ден

почивен ден

06.03.2023 г.

понеделник

Кремена Трифонова

Светослав Киряков

08.03.2023.г

сряда

Анка Ганчева

Румяна Кацарска

10.03.2023 г.

петък

Светослав Киряков

Румяна Кацарска

13.03.2023 г.

понеделник

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

15.03.2023 г.

сряда

Татяна Лисичкова

Румяна Кацарска

17.03.2023 г.

петък

ЯниславаГеоргиева

Румяна Кацарска

20.03.2023 г.

понеделник

Кремена Трифонова

Светослав Киряков

22.03.2023 г.

сряда

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

24.03.2023 г.

петък

ЯниславаГеоргиева

Светлана Скумриева

27.03.2023 г.

понеделник

Татяна Лисичкова

Анка Ганчева

29.03.2023 г.

сряда

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

31.03.2023 г.

петък

ЯниславаГеоргиева

Татяна Лисичкова

Споделяне