Дежурни адвокати РЦК месец февруари 2023 г.

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец ФЕВРУАРИ 2023 г.

телефон 0879292230

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

01.02.2023.г

сряда

Татяна Лисичкова

Румяна Кацарска

03.02.2023 г.

петък

Светослав Киряков

Ана Филибева

06.02.2023 г.

понеделник

ЯниславаГеоргиева

Лилия Борисова

08.02.2023.г

сряда

Мариела Ачева

Татяна Лисичкова

10.02.2023 г.

петък

Анка Ганчева

Кремена Трифонова

13.02.2023 г.

понеделник

Анка Ганчева

Румяна Кацарска

15.02.2023 г.

сряда

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

17.02.2023 г.

петък

Анка Ганчева

Ана Филибева

20.02.2023 г.

понеделник

Татяна Лисичкова

Кремена Трифонова

22.02.2023 г.

сряда

Светослав Киряков

Татяна Лисичкова

24.02.2023 г.

петък

Светослав Киряков

Румяна Кацарска

27.02.2023 г.

понеделник

Анка Ганчева

Татяна Лисичкова

Споделяне