Дежурни адвокати РЦК месец декември 2022 г.

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец ДЕКЕМВРИ 2022 г.

0879292230

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

02.12.2022.г

петък

Татяна Лисичкова

Анка Ганчева

05.12.2022 г.

понеделник

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

07.12.2022 г.

сряда

Димитър Караниколов

Кремена Трифонова

09.12.2022.г

петък

Татяна Лисичкова

Анка Ганчева

12.12.2022 г.

понеделник

Светослав Киряков

Татяна Лисичкова

14.12.2022 г.

сряда

Кремена Трифонова

Димитър Караниколов

16.12.2022 г.

петък

Светослав Киряков

Димитър Караниколов

19.12.2022 г.

понеделник

СветославКиряков

Румяна Кацарска

21.12.2022 г.

сряда

Анка Ганчева

Румяна Кацарска

23.12.2022 г.

петък

Ана Филибева

Румяна Кацарска

26.12.2022 г.

понеделник

Почивенден

Почивен ден

28.12.2022 г.

сряда

Почивен ден

Почивен ден

31.12.2022 г.

петък

Почивен ден

Почивен ден

Споделяне