Дежурни адвокати март 2024 г. в РЦК - Търговски дом

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към САКТърговски дом

месец март 2024 г.

телефон 0879292230

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

01.03.2024 г.

петък

Светослав Киряков

Татяна Лисичкова

04.03.2024 г.

понеделник

почивен ден

почивен ден

06.03.2024 г.

сряда

Янислава Георгиева

Христина Попова

08.03.2024 г.

петък

Светослав Киряков

Анка Ганчева

11.03.2024 г.

понеделник

Ексения Колева

Лилия Борисова

13.03.2024 г.

сряда

Янислава Георгиева

Христина Попова

15.03.2024 г.

петък

Кремена Трифонова

Светослав Киряков

18.03.2024 г.

понеделник

Анка Ганчева

Ексения Колева

20.03.2024 г.

сряда

Ивайло Иванов

Татяна Лисичкова

22.03.2024 г.

петък

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

25.03.2024 г.

понеделник

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

27.03.2024 г.

сряда

Кремена Трифонова

Христина Попова

29.03.2024 г.

петък

Ивайло Иванов

Кремена Трифонова

Споделяне