Дежурни адвокати март 2024 г. в РЦК - Красна поляна

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към САК – Красна поляна

месец март 2024 г.

телефон 0879292235

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

04.03.2024 г.

понеделник

почивен ден

почивен ден

05.03.2024 г.

вторник

Бригита Костова

Анка Ганчева

07.03.2024 г.

четвъртък

Янислава Георгиева

Бригита Костова

11.03.2024 г.

понеделник

Мариела Ачева

Анка Ганчева

12.03.2024 г.

вторник

Татяна Лисичкова

Анета Ангелова

14.03.2024 г.

четвъртък

Янислава Георгиева

Ивайло Иванов

18.03.2024 г.

понеделник

Татяна Лисичкова

Анета Ангелова

19.03.2024 г.

вторник

Анка Ганчева

Мариела Ачева

21.03.2024 г.

четвъртък

Янислава Георгиева

Ивайло Иванов

25.03.2024 г.

понеделник

Анка Ганчева

Анка Ганчева

26.03.2024 г.

вторник

Ексения Колева

Лилия Борисова

28.03.2024 г.

четвъртък

Анета Ангелова

Татяна Лисичкова

Споделяне