Дежурни адвокати РЦК януари 2024 г.

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец януари 2024 г.

телефон 0879292230

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

03.01.2024 г.

сряда

Светослав Киряков

Ексения Колева

05.01.2024 г.

петък

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

08.01.2024 г.

понеделник

Анка Ганчева

Христина Попова

10.01.2024 г.

сряда

Ексения Колева

Кремена Трифонова

12.01.2024 г.

петък

Татяна Лисичкова

Анка Ганчева

15.01.2024 г.

понеделник

Кремена Трифонова

Румяна Кацарска

17.01.2024 г.

сряда

Светослав Киряков

Ексения Колева

19.01.2024 г.

петък

Татяна Лисичкова

Анка Ганчева

22.01.2024 г.

понеделник

Светослав Киряков

Анка Ганчева

24.01.2024 г.

сряда

Светослав Киряков

Ексения Колева

26.01.2024 г.

петък

Лилия Борисова

Татяна Лисичкова

29.01.2024 г.

понеделник

Светослав Киряков

Анка Ганчева

31.01.2024 г.

сряда

Кремена Трифонова

Ексения Колева

Споделяне