Десислава Методиева Миразчийска

Десислава Методиева Миразчийска

Основни членове

Десислава Миразчийска е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 24 години.

​Професионална биография

Десислава Миразчийска завършва Юридически факултет на Бургаския свободен университет през 1996 г.

Вписана е като адвокат в Софийска адвокатска колегия на 17.12.1997г., като упражнява адвокатската професия до настоящия момент.

Специализира в областта на данъчното, трудовото, облигационното, семейното и наследствено право.

​Организационен опит и умения

Десислава Миразчийска е член на Софийски адвокатски съвет от 28.06.2017 г. до момента, като е част от Комисията за прилагане на Закона за правната помощ. В периода 2012 г до 2017 г е член на Дисциплинарния съд на САК.

Споделяне