Дневен ред за 12.02.2013

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Клетва;
 2. Кадрови;
 3. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски съдружници и промени;
 4. Вземане на становище във връзка с анонимно изнесената в публичното пространство информация, засягаща адв. Елка Бойчова Пороминска като адвокат, като член на Софийския адвокатски съвет, както и като член на Комисията за прилагане на ЗПП, по отношение видове дела, номера на конкретни дела и суми, които "е получила" или "е щяла да получи";
 5. Международната дейност на САК/САС – съществуване, приоритети за
  периода февруари – юли 2013 г., ред, начин и средства за изпълнение
  (доклад и проекторешения от КЕИМС);
 6. Решение за отбелязване Деня на конституцията, 16 април, с тържество
  (коктейл с танци), което да се състои на същия ден в ресторант Враня,
  хотел Рила, София (доклад на вносителите);
 7. Социални помощи;
 8. Молби по чл. 36 (3) ЗА;
 9. Решение за предаване на дисциплинарен съд на неплатилите членски внос

за три или повече месеца за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г.;

 1. Разни.

Споделяне