Дневен ред за 02.02.2022

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Съвета на САК

на 02.02.2022 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Прием на адвокати.

3. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в ста-тута, дружества и съдружия.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

5. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6. Обсъждане на въпроси, свързани с договорните взаимоотношения с „Бисофт“ ЕООД.

7. Дисциплинарни преписки.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатура-та.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Споделяне