ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

Приложение №1

ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

3-ти февруари 2020 г.

допълнителен избор

 

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

 

 

Днес, 03.02.2020 г., в 08.00 часа Избирателната комисия на САК, в състав:

 

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова-Антонова;

Членове:

Маргарита Иванова Калкушкова;

 

Елисавета Стоименова Иванова.

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК.

 

Гласуването започна в 09:15 часа на 02.02.2020 г. и приключи в 17:30 часа на 02.02.2020 г. в сградата на СУ „Климент Охридски“ в гр. София.

 

След като Избирателната комисия разпечата избирателните кутии, в присъствието на членове на Софийската адвокатска колегия, неангажирани в изборния процес и избрани от общото събрание на САК на 25.01.2020 г.

 

  1. 1.Иванка Георгиева
  2. 2.Радослав Йовчев
  3. 3.Камелия Матеева

 

и след като избирателните бюра извършиха публично преброяването на бюлетините за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

 

ИК на САК ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ от избора, както следва:

 

І. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

Брой на избирателните бюра:

13

Брой на ИБ, представили протоколи за проведения избор:

13

Брой адвокати според избирателните списъци:

5980

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък:

2248

от които - брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници:

942

Брой на пълномощните:

942

Брой намерени бюлетини без плик в избирателните кутии:

0

Брой намерени пликове в изборните кутии:

4314

Брой преброени бюлетини, намерени в изборните кутии:

2253

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

 

1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253

Брой действителни гласове: 2174

Брой недействителни гласове: 79

Брой мандати за разпределяне: 1

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Александър Димитров Машев

924 гласа

неизбран

2. Стефан Николаев Марчев

1250 гласа

ИЗБРАН

 

2. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253

Брой действителни гласове: 2194

Брой недействителни гласове: 59

Брой мандати за разпределяне: 26

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Албена Василева Пенова

1014 гласа

ИЗБРАН

2. Александър Андонов Бояджиев

920 гласа

ИЗБРАН

3. Александър Андреев Андреев

996 гласа

ИЗБРАН

4. Александър Димитров Машев

883 гласа

ИЗБРАН

5. Александър Ивайлов Тонев

915 гласа

ИЗБРАН

6. Ангелина Йорданова Милева

12 гласа

неизбран

7. Андрей Вячеславович Чекунов

77 гласа

неизбран

8. Антон Йорданов Стефанов

913 гласа

ИЗБРАН

9. Богдан Костадинов Петров

778 гласа

неизбран

10. Валентин Кирилов Савов

746 гласа

неизбран

11. Валентин Петров Маринов

89 гласа

неизбран

12. Валентина Драйчева Бакалова

960 гласа

ИЗБРАН

13. Валери Славчев Стойков

680 гласа

неизбран

14. Ваня Траянова Стоянова

913 гласа

ИЗБРАН

15. Васил Георгиев Киров

765 гласа

неизбран

16. Вера Руменова Даскалова

937 гласа

ИЗБРАН

17. Вержиния Калинова Дакова

64 гласа

неизбран

18. Владислав Александров Янев

144 гласа

неизбран

19. Георги Димитров Вълчанов

752 гласа

неизбран

20. Георги Цветанов Леков

732 гласа

неизбран

21. Гинка Христова Тодорова

716 гласа

неизбран

22. Десислава Богданова Кадин

73 гласа

неизбран

23. Десислава Методиева Миразчийска

956 гласа

ИЗБРАН

24. Детелина Димитрова Попова

755 гласа

неизбран

25. Димитър Сергиев Янков

124 гласа

неизбран

26. Динела Иванова Велкова

752 гласа

неизбран

27. Евгения Петрова Гечева

920 гласа

ИЗБРАН

28. Евелина Златева Младенова

56 гласа

неизбран

29. Елиза Николаева Николова

695 гласа

неизбран

30. Емил Григоров Николов

660 гласа

неизбран

31. Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард

34 гласа

неизбран

32. Жана Иванова Кисьова

943 гласа

ИЗБРАН

33. Жанет Георгиева Желязкова

764 гласа

неизбран

34. Здравко Андонов Стойчев

131 гласа

неизбран

35. Златка Стефанова Динева

973 гласа

ИЗБРАН

36. Ива Иванова Згурова-Шопова

1030 гласа

ИЗБРАН

37. Ивайло Кръстев Костов

960 гласа

ИЗБРАН

38. Ивайло Софрониев Ставрев

89 гласа

неизбран

39. Илона Петкова Георгиева

669 гласа

неизбран

40. Катерина Владимирова Граматикова

926 гласа

ИЗБРАН

41. Катерина Костадинова Кондакчиева

693 гласа

неизбран

42. Константин Петров Димитров

777 гласа

неизбран

43. Кристина Калинова Трингова

54 гласа

неизбран

44. Лидия Въчева Дикова

936 гласа

ИЗБРАН

45. Лидия Георгиева Георгиева

60 гласа

неизбран

46. Лили Николова Лозанова

979 гласа

ИЗБРАН

47. Лилия Симеонова Георгиева

733 гласа

неизбран

48. Максим Рафаел Таджер

80 гласа

неизбран

49. Маргарита Руменова Димитрова

908 гласа

ИЗБРАН

50. Мариана Емилова Вълкова

912 гласа

ИЗБРАН

51. Мариана Иванова Якимова

38 гласа

неизбран

52. Мариана Славчева Митова

26 гласа

неизбран

53. Мария Димитрова Вълканова

702 гласа

неизбран

54. Менко Петров Менков

705 гласа

неизбран

55. Миглена Вълчева Тошева

20 гласа

неизбран

56. Милен Ангелов Дюлгеров

85 гласа

неизбран

57. Милена Валентинова Калчева

75 гласа

неизбран

58. Милчо Александров Занев

96 гласа

неизбран

59. Мирослав Тодоров Мичев

954 гласа

ИЗБРАН

60. Надежда Димитрова Василева

24 гласа

неизбран

61. Наталия Иванова Георгиева

53 гласа

неизбран

62. Николай Димитров Рангелов

127 гласа

неизбран

63. Петър Антонов Антонов

82 гласа

неизбран

64. Петьо Димитров Славов

945 гласа

ИЗБРАН

65. Пламен Илиев Джуров

258 гласа

неизбран

66. Пламен Кирилов Киров

903 гласа

ИЗБРАН

67. Райна Иванова Аврамова

172 гласа

неизбран

68. Роман Стефанов Стоянов

712 гласа

неизбран

69. Светослав Светославов Иванов

62 гласа

неизбран

70. Силви Тошков Гаврилов

666 гласа

неизбран

71. Силвия Йорданова Спасова

883 гласа

ИЗБРАН

72. Снежинка Атанасова Стойкова

56 гласа

неизбран

73. Стефан Николаев Марчев

1099 гласа

ИЗБРАН

74. Христо Владов Хинов

933 гласа

ИЗБРАН

75. Христо Георгиев Чолаков

95 гласа

неизбран

76. Христо Иванов Христов

736 гласа

неизбран

77. Христо Ценов Каленски

74 гласа

неизбран

78. Цветелина Георгиева Атанасова

68 гласа

неизбран

79. Цветелина Георгиева Здравкова

71 гласа

неизбран

80. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

86 гласа

неизбран

81. Юлия Георгиева Николова

60 гласа

неизбран

 

3. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253

Брой действителни гласове: 2102

Брой недействителни гласове: 151

Брой мандати за разпределяне: 7

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Александър Атанасов Великов

65 гласа

неизбран

2. Бойко Атанасов Войнов

1024 гласа

ИЗБРАН

3. Бойко Славенов Матеев

921 гласа

ИЗБРАН

4. Вася Тодорова Илиева

960 гласа

ИЗБРАН

5. Вержиния Калинова Дакова

68 гласа

неизбран

6. Владимир Радославов Дончев

760 гласа

неизбран

7. Емил Георгиев Йорданов

43 гласа

неизбран

8. Ивайло Димитров Данов

882 гласа

неизбран

9. Иван Николаев Иванов

732 гласа

неизбран

10. Любка Цветанова Здравкова

695 гласа

неизбран

11. Любомир Николаев Владикин

1039 гласа

ИЗБРАН

12. Любомира Костадинова Карпузова

96 гласа

неизбран

13. Максим Рафаел Таджер

88 гласа

неизбран

14. Милена Тодорова Атанасова

21 гласа

неизбран

15. Милчо Александров Занев

106 гласа

неизбран

16. Пейчо Йорданов Пейчев

848 гласа

неизбран

17. Румен Василев Котов

953 гласа

ИЗБРАН

18. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

968 гласа

ИЗБРАН

19. София Николова Разбойникова

967 гласа

ИЗБРАН

20. Стоян Митев Желев

691 гласа

неизбран

 

4. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253

Брой действителни гласове: 2040

Брой недействителни гласове: 213

Брой мандати за разпределяне: 1

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Пламен Йорданов Ангелов

901 гласа

неизбран

2. Трендафил Бонев Трендафилов

1139 гласа

ИЗБРАН

 

5. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253

Брой действителни гласове: 2082

Брой недействителни гласове: 171

Брой мандати за разпределяне: 15

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Ангел Петков Петков

88 гласа

неизбран

2. Анета Костадинова Ангелова

732 гласа

неизбран

3. Анна Илчева Серафимова

45 гласа

неизбран

4. Асен Ромилов Атанасов

43 гласа

неизбран

5. Бригита Емилова Костова-Атанасова

763 гласа

неизбран

6. Валентин Петров Маринов

733 гласа

неизбран

7. Владимир Тодоров Петков

941 гласа

ИЗБРАН

8. Даниела Георгиева Хаджова

974 гласа

ИЗБРАН

9. Даниела Иванова Никифорова

761 гласа

неизбран

10. Делина Павлова Павлова

912 гласа

ИЗБРАН

11. Евелина Златева Младенова

72 гласа

неизбран

12. Екатерина Спасова Методиева

882 гласа

ИЗБРАН

13. Емил Митков Йошев

736 гласа

неизбран

14. Здравко Андонов Стойчев

727 гласа

неизбран

15. Иван Веселинов Ангелов

900 гласа

ИЗБРАН

16. Калина Иванова Кавалджиева

903 гласа

ИЗБРАН

17. Любка Младенова Ценова

867 гласа

ИЗБРАН

18. Марина Иванова Маврова

718 гласа

неизбран

19. Мария Димитрова Тончева

872 гласа

ИЗБРАН

20. Миглена Вълчева Тошева

35 гласа

неизбран

21. Милена Валентинова Калчева

124 гласа

неизбран

22. Милена Тодорова Атанасова

33 гласа

неизбран

23. Мирослав Тодоров Мичев

998 гласа

ИЗБРАН

24. Ненка Иванова Иванова

885 гласа

ИЗБРАН

25. Никола Николов Касабов

686 гласа

неизбран

26. Николай Илиев Николов

674 гласа

неизбран

27. Павлин Янчев Куюмджиев

113 гласа

неизбран

28. Панчо Димитров Радев

726 гласа

неизбран

29. Радослав Иванов Тонев

907 гласа

ИЗБРАН

30. Румен Илиев Ангелов

647 гласа

неизбран

31. Светлана Лазарова Стоименова

684 гласа

неизбран

32. Силвия Първанова Любенова

875 гласа

ИЗБРАН

33. Стефан Йорданов Стефанов

712 гласа

неизбран

34. Таня Пеева Иванова

737 гласа

неизбран

35. Теодор Траянов Марковски

701 гласа

неизбран

36. Тодорка Димитрова Ангелова

890 гласа

ИЗБРАН

37. Христина Валериева Танчева

879 гласа

ИЗБРАН

38. Христо Владов Хинов

962 гласа

ИЗБРАН

39. Яника Красимирова Симова-Апостолова

103 гласа

неизбран

 

            Кандидатите, избрани за повече от един орган на САК следва да заявят в 3-дневен срок от датата на обявяване на решението за избор, в писмен вид, пред ИК на САК за кой от органите желаят да встъпят. В случай че не депозират такова заявление в указания срок, същите ще се считат за избрани за органа, за който са получили най-много действителни гласове.

 

Настоящият протокол се изготви на основание чл. 106, ал.1-3 от ЗА в два еднообразни екземпляра.

 

 

Председател:

…………………………….

Членове:

1. .........................................

 

2. .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделяне