ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

Приложение №2

ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

25-26 януари 2020 г.

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

 

Днес, 27.01.2020 г., в .......... часа Избирателната комисия на САК, в състав:

 

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова-Антонова;

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова;

 

Елисавета Стоименова Иванова.

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК.

 

Гласуването започна в 09:00 часа на 26.01.2020 г. и приключи в 06:20 часа на 27.01.2020 г. в сградата на СУ „Климент Охридски“ в гр. София.

 

След като Избирателната комисия разпечата избирателните кутии, в присъствието на членове на Софийската адвокатска колегия, неангажирани в изборния процес и избрани от общото събрание на САК на 25.01.2020 г.

 

1.Иванка Георгиева

2.Радослав Йовчев

3.Камелия Матеева

 

и след като избирателните бюра извършиха публично преброяването на бюлетините за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

 

ИК на САК ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ от избора, както следва:

 

І. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

Брой на избирателните бюра:

13

Брой на ИБ, представили протоколи за проведения избор:

13

Брой адвокати според избирателните списъци:

5948

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък:

1828

от които - брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници:

798

Брой на пълномощните:

798

Брой намерени бюлетини без плик в избирателните кутии:

0

Брой намерени пликове в изборните кутии:

3494

Брой преброени бюлетини, намерени в изборните кутии:

1827

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

 

 

1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 1827

Брой действителни гласове: 1793

Брой недействителни гласове: 34

Брой мандати за разпределяне: 1

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Александър Димитров Машев

698 гласа

допълнителен избор

2. Владислав Александров Янев

48 гласа

 

3. Петър Антонов Антонов

29 гласа

 

4. Пламен Илиев Джуров

18 гласа

 

5. Райна Иванова Аврамова

153 гласа

 

6. Стефан Николаев Марчев

847 гласа

допълнителен избор

 

2. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 1827

Брой действителни гласове: 1791

Брой недействителни гласове: 36

Брой мандати за разпределяне: 26

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Албена Василева Пенова

773 гласа

допълнителен избор

2. Александър Андонов Бояджиев

695 гласа

допълнителен избор

3. Александър Андреев Андреев

717 гласа

допълнителен избор

4. Александър Димитров Машев

695 гласа

допълнителен избор

5. Александър Ивайлов Тонев

698 гласа

допълнителен избор

6. Ангелина Йорданова Милева

37 гласа

допълнителен избор

7. Андрей Вячеславович Чекунов

118 гласа

допълнителен избор

8. Антон Йорданов Стефанов

708 гласа

допълнителен избор

9. Богдан Костадинов Петров

620 гласа

допълнителен избор

10. Валентин Кирилов Савов

524 гласа

допълнителен избор

11. Валентин Петров Маринов

132 гласа

допълнителен избор

12. Валентина Драйчева Бакалова

720 гласа

допълнителен избор

13. Валери Славчев Стойков

463 гласа

допълнителен избор

14. Ваня Траянова Стоянова

709 гласа

допълнителен избор

15. Васил Георгиев Киров

591 гласа

допълнителен избор

16. Вера Руменова Даскалова

713 гласа

допълнителен избор

17. Вержиния Калинова Дакова

112 гласа

допълнителен избор

18. Владислав Александров Янев

156 гласа

допълнителен избор

19. Георги Димитров Вълчанов

554 гласа

допълнителен избор

20. Георги Цветанов Леков

530 гласа

допълнителен избор

21. Гинка Христова Тодорова

463 гласа

допълнителен избор

22. Десислава Богданова Кадин

114 гласа

допълнителен избор

23. Десислава Методиева Миразчийска

719 гласа

допълнителен избор

24. Детелина Димитрова Попова

584 гласа

допълнителен избор

25. Димитър Сергиев Янков

233 гласа

допълнителен избор

26. Динела Иванова Велкова

532 гласа

допълнителен избор

27. Евгения Петрова Гечева

697 гласа

допълнителен избор

28. Евелина Златева Младенова

119 гласа

допълнителен избор

29. Елиза Николаева Николова

430 гласа

допълнителен избор

30. Емил Григоров Николов

403 гласа

допълнителен избор

31. Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард

123 гласа

допълнителен избор

32. Жана Иванова Кисьова

697 гласа

допълнителен избор

33. Жанет Георгиева Желязкова

579 гласа

допълнителен избор

34. Здравко Андонов Стойчев

175 гласа

допълнителен избор

35. Златка Стефанова Динева

724 гласа

допълнителен избор

36. Ива Иванова Згурова-Шопова

719 гласа

допълнителен избор

37. Ивайло Кръстев Костов

771 гласа

допълнителен избор

38. Ивайло Софрониев Ставрев

138 гласа

допълнителен избор

39. Илона Петкова Георгиева

419 гласа

допълнителен избор

40. Катерина Владимирова Граматикова

673 гласа

допълнителен избор

41. Катерина Костадинова Кондакчиева

508 гласа

допълнителен избор

42. Константин Петров Димитров

550 гласа

допълнителен избор

43. Кристина Калинова Трингова

96 гласа

допълнителен избор

44. Лидия Въчева Дикова

705 гласа

допълнителен избор

45. Лидия Георгиева Георгиева

112 гласа

допълнителен избор

46. Лили Николова Лозанова

720 гласа

допълнителен избор

47. Лилия Симеонова Георгиева

496 гласа

допълнителен избор

48. Максим Рафаел Таджер

112 гласа

допълнителен избор

49. Маргарита Руменова Димитрова

650 гласа

допълнителен избор

50. Мариана Емилова Вълкова

690 гласа

допълнителен избор

51. Мариана Иванова Якимова

37 гласа

допълнителен избор

52. Мариана Славчева Митова

42 гласа

допълнителен избор

53. Мария Димитрова Вълканова

497 гласа

допълнителен избор

54. Менко Петров Менков

538 гласа

допълнителен избор

55. Миглена Вълчева Тошева

38 гласа

допълнителен избор

56. Милен Ангелов Дюлгеров

135 гласа

допълнителен избор

57. Милена Валентинова Калчева

80 гласа

допълнителен избор

58. Милчо Александров Занев

107 гласа

допълнителен избор

59. Мирослав Тодоров Мичев

728 гласа

допълнителен избор

60. Надежда Димитрова Василева

26 гласа

допълнителен избор

61. Наталия Иванова Георгиева

106 гласа

допълнителен избор

62. Николай Димитров Рангелов

164 гласа

допълнителен избор

63. Петър Антонов Антонов

113 гласа

допълнителен избор

64. Петьо Димитров Славов

694 гласа

допълнителен избор

65. Пламен Илиев Джуров

65 гласа

допълнителен избор

66. Пламен Кирилов Киров

670 гласа

допълнителен избор

67. Райна Иванова Аврамова

208 гласа

допълнителен избор

68. Роман Стефанов Стоянов

495 гласа

допълнителен избор

69. Светослав Светославов Иванов

113 гласа

допълнителен избор

70. Силви Тошков Гаврилов

458 гласа

допълнителен избор

71. Силвия Йорданова Спасова

670 гласа

допълнителен избор

72. Снежинка Атанасова Стойкова

110 гласа

допълнителен избор

73. Стефан Николаев Марчев

826 гласа

допълнителен избор

74. Христо Владов Хинов

691 гласа

допълнителен избор

75. Христо Георгиев Чолаков

176 гласа

допълнителен избор

76. Христо Иванов Христов

537 гласа

допълнителен избор

77. Христо Ценов Каленски

120 гласа

допълнителен избор

78. Цветелина Георгиева Атанасова

105 гласа

допълнителен избор

79. Цветелина Георгиева Здравкова

123 гласа

допълнителен избор

80. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

122 гласа

допълнителен избор

81. Юлия Георгиева Николова

75 гласа

допълнителен избор

 

3. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 1827

Брой действителни гласове: 1714

Брой недействителни гласове: 113

Брой мандати за разпределяне: 7


 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Александър Атанасов Великов

124 гласа

допълнителен избор

2. Бойко Атанасов Войнов

784 гласа

допълнителен избор

3. Бойко Славенов Матеев

694 гласа

допълнителен избор

4. Вася Тодорова Илиева

716 гласа

допълнителен избор

5. Вержиния Калинова Дакова

131 гласа

допълнителен избор

6. Владимир Радославов Дончев

587 гласа

допълнителен избор

7. Емил Георгиев Йорданов

62 гласа

допълнителен избор

8. Ивайло Димитров Данов

702 гласа

допълнителен избор

9. Иван Николаев Иванов

557 гласа

допълнителен избор

10. Любка Цветанова Здравкова

493 гласа

допълнителен избор

11. Любомир Николаев Владикин

807 гласа

допълнителен избор

12. Любомира Костадинова Карпузова

128 гласа

допълнителен избор

13. Максим Рафаел Таджер

100 гласа

допълнителен избор

14. Милена Тодорова Атанасова

28 гласа

допълнителен избор

15. Милчо Александров Занев

115 гласа

допълнителен избор

16. Пейчо Йорданов Пейчев

653 гласа

допълнителен избор

17. Румен Василев Котов

708 гласа

допълнителен избор

18. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

734 гласа

допълнителен избор

19. София Николова Разбойникова

693 гласа

допълнителен избор

20. Стоян Митев Желев

481 гласа

допълнителен избор

 

4. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 1827

Брой действителни гласове: 1687

Брой недействителни гласове: 140

Брой мандати за разпределяне: 1

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Милена Валентинова Калчева

100 гласа

 

2. Милчо Александров Занев

85 гласа

 

3. Павлин Янчев Куюмджиев

113 гласа

 

4. Пламен Йорданов Ангелов

622 гласа

допълнителен избор

5. Трендафил Бонев Трендафилов

767 гласа

допълнителен избор

 

5. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 1827

Брой действителни гласове: 1728

Брой недействителни гласове: 99

Брой мандати за разпределяне: 15

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Ангел Петков Петков

139 гласа

допълнителен избор

2. Анета Костадинова Ангелова

525 гласа

допълнителен избор

3. Анна Илчева Серафимова

34 гласа

допълнителен избор

4. Асен Ромилов Атанасов

77 гласа

допълнителен избор

5. Бригита Емилова Костова-Атанасова

585 гласа

допълнителен избор

6. Валентин Петров Маринов

543 гласа

допълнителен избор

7. Владимир Тодоров Петков

712 гласа

допълнителен избор

8. Даниела Георгиева Хаджова

740 гласа

допълнителен избор

9. Даниела Иванова Никифорова

579 гласа

допълнителен избор

10. Делина Павлова Павлова

680 гласа

допълнителен избор

11. Евелина Златева Младенова

126 гласа

допълнителен избор

12. Екатерина Спасова Методиева

679 гласа

допълнителен избор

13. Емил Митков Йошев

605 гласа

допълнителен избор

14. Здравко Андонов Стойчев

577 гласа

допълнителен избор

15. Иван Веселинов Ангелов

685 гласа

допълнителен избор

16. Калина Иванова Кавалджиева

686 гласа

допълнителен избор

17. Любка Младенова Ценова

650 гласа

допълнителен избор

18. Марина Иванова Маврова

539 гласа

допълнителен избор

19. Мария Димитрова Тончева

660 гласа

допълнителен избор

20. Миглена Вълчева Тошева

51 гласа

допълнителен избор

21. Милена Валентинова Калчева

159 гласа

допълнителен избор

22. Милена Тодорова Атанасова

42 гласа

допълнителен избор

23. Мирослав Тодоров Мичев

719 гласа

допълнителен избор

24. Ненка Иванова Иванова

649 гласа

допълнителен избор

25. Никола Николов Касабов

470 гласа

допълнителен избор

26. Николай Илиев Николов

519 гласа

допълнителен избор

27. Павлин Янчев Куюмджиев

164 гласа

допълнителен избор

28. Панчо Димитров Радев

518 гласа

допълнителен избор

29. Радослав Иванов Тонев

704 гласа

допълнителен избор

30. Румен Илиев Ангелов

462 гласа

допълнителен избор

31. Светлана Лазарова Стоименова

542 гласа

допълнителен избор

32. Силвия Първанова Любенова

671 гласа

допълнителен избор

33. Стефан Йорданов Стефанов

487 гласа

допълнителен избор

34. Таня Пеева Иванова

495 гласа

допълнителен избор

35. Теодор Траянов Марковски

518 гласа

допълнителен избор

36. Тодорка Димитрова Ангелова

680 гласа

допълнителен избор

37. Христина Валериева Танчева

673 гласа

допълнителен избор

38. Христо Владов Хинов

753 гласа

допълнителен избор

39. Яника Красимирова Симова-Апостолова

155 гласа

допълнителен избор

 

 

Настоящият протокол се изготви на основание чл. 106, ал.1-3 от ЗА в два еднообразни екземпляра.

 

 

Председател:

……………………………….

Членове:            

1. .........................................

 

2. .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членове на САК, неангажирани в изборния процес:

 

1.

Иванка Георгиева

..................

 

 

 

2.

Радослав Йовчев

.........................

 

 

 

 

 

 

Споделяне