ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

Приложение №2

ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

25-26 януари 2020 г.

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

 

Днес, 27.01.2020 г., в 07.00 часа Избирателната комисия на САК, в състав:

.

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова-Антонова;

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова;

 

Елисавета Стоименова Иванова.

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА.

 

Гласуването започна в 09:00 часа на 26.01.2020 г. и приключи в 06:20 часа на 27.01.2020 г. в сградата на СУ „Климент Охридски“ в гр. София.

 

След като Избирателната комисия разпечата избирателните кутии, в присъствието на членове на Софийската адвокатска колегия, неангажирани в изборния процес и избрани от общото събрание на САК на 25.01.2020 г.

 

1.Иванка Георгиева

2.Радослав Йовчев

3.Камелия Матеева

 

и след като избирателните бюра извършиха публично преброяването на бюлетините за ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

 

ИК на САК ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ от избора, както следва:

 

І. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

Брой на избирателните бюра:

13

Брой на ИБ, представили протоколи за проведения избор:

13

Брой адвокати според избирателните списъци:

5948

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък:

1828

от които - брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници:

798

Брой на пълномощните:

798

Брой намерени бюлетини без плик в избирателните кутии:

0

Брой намерени пликове в изборните кутии:

3494

Брой преброени бюлетини, намерени в изборните кутии:

1823

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ


Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 1823

Брой действителни гласове: 1758

Брой недействителни гласове: 65

Брой мандати за разпределяне: 154

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Аделина Валериева Манова

616 гласа

допълнителен избор

2. Аделина Руменова Василева

456 гласа

допълнителен избор

3. Албена Василева Пенова

711 гласа

допълнителен избор

4. Александра Красимирова Стеркова

731 гласа

допълнителен избор

5. Александър Александров Пелев

919 гласа

ИЗБРАН

6. Александър Андонов Бояджиев

635 гласа

допълнителен избор

7. Александър Андреев Андреев

704 гласа

допълнителен избор

8. Александър Атанасов Великов

106 гласа

допълнителен избор

9. Александър Василев Хамънов

494 гласа

допълнителен избор

10. Александър Георгиев Чаталбашев

435 гласа

допълнителен избор

11. Александър Димитров Машев

565 гласа

допълнителен избор

12. Александър Ивайлов Тонев

633 гласа

допълнителен избор

13. Ангел Димитров Митев

69 гласа

допълнителен избор

14. Ангел Петков Петков

77 гласа

допълнителен избор

15. Андрей Вячеславович Чекунов

123 гласа

допълнителен избор

16. Анелия Дудова Динова-Стойчева

580 гласа

допълнителен избор

17. Анжела Благоева Василева

582 гласа

допълнителен избор

18. Анна Илчева Серафимова

49 гласа

допълнителен избор

19. Антон Йорданов Стефанов

656 гласа

допълнителен избор

20. Антония Дойкова Иванова

570 гласа

допълнителен избор

21. Асен Ромилов Атанасов

94 гласа

допълнителен избор

22. Атанас Иванов Железчев

777 гласа

допълнителен избор

23. Атанас Кирилов Танков

91 гласа

допълнителен избор

24. Атанас Костадинов Илиев

412 гласа

допълнителен избор

25. Биляна Владимирова Балинова-Ангелова

594 гласа

допълнителен избор

26. Богдан Костадинов Петров

527 гласа

допълнителен избор

27. Бойко Атанасов Войнов

707 гласа

допълнителен избор

28. Бойко Славенов Матеев

626 гласа

допълнителен избор

29. Борислав Бориславов Несторов

395 гласа

допълнителен избор

30. Борислав Георгиев Ганчев

222 гласа

допълнителен избор

31. Борислав Станков Вълчев

826 гласа

допълнителен избор

32. Борислава Борисова Кирова

558 гласа

допълнителен избор

33. Боряна Богданова Мусева

700 гласа

допълнителен избор

34. Валентин Петров Маринов

404 гласа

допълнителен избор

35. Валентина Видинова Адиркова

475 гласа

допълнителен избор

36. Валентина Драйчева Бакалова

677 гласа

допълнителен избор

37. Валентина Тодорова Бачийска

402 гласа

допълнителен избор

38. Валерий Илиев Ждраков

119 гласа

допълнителен избор

39. Валя Симеонова Гигова

737 гласа

допълнителен избор

40. Ваня Траянова Стоянова

681 гласа

допълнителен избор

41. Васил Георгиев Киров

517 гласа

допълнителен избор

42. Васил Стоилов Лазаров

388 гласа

допълнителен избор

43. Васил Христов Байчев

590 гласа

допълнителен избор

44. Вася Тодорова Илиева

672 гласа

допълнителен избор

45. Велика Димитрова Андонова

393 гласа

допълнителен избор

46. Велин Владимиров Чилингиров

417 гласа

допълнителен избор

47. Велина Рускова Попова

678 гласа

допълнителен избор

48. Велислав Величков Величков

705 гласа

допълнителен избор

49. Венета Енчева Владимирова

556 гласа

допълнителен избор

50. Вера Руменова Даскалова

688 гласа

допълнителен избор

51. Вержиния Калинова Дакова

124 гласа

допълнителен избор

52. Весела Василева Дахтерова-Голан

599 гласа

допълнителен избор

53. Весела Симеонова Савова

57 гласа

допълнителен избор

54. Веселин Асенов Видолов

360 гласа

допълнителен избор

55. Веселин Борисов Спасов

369 гласа

допълнителен избор

56. Веселина Благоева Иванова

65 гласа

допълнителен избор

57. Веселина Вангелова Тодорова

64 гласа

допълнителен избор

58. Виктор Петров Бърчев

366 гласа

допълнителен избор

59. Виолета Петкова Герова

381 гласа

допълнителен избор

60. Владимир Дочев Кинкин

931 гласа

ИЗБРАН

61. Владимир Емилов Хаджиев

371 гласа

допълнителен избор

62. Владимир Радославов Дончев

510 гласа

допълнителен избор

63. Владимир Тодоров Петков

606 гласа

допълнителен избор

64. Владимир Янков Вакрилов

364 гласа

допълнителен избор

65. Владислав Александров Янев

242 гласа

допълнителен избор

66. Владислав Светославов Дацов

573 гласа

допълнителен избор

67. Володя Нанов Йотов

396 гласа

допълнителен избор

68. Вяра Атанасова Мукова-Тонева

600 гласа

допълнителен избор

69. Вяра Веселинова Томова

351 гласа

допълнителен избор

70. Галина Димитрова Илиева

566 гласа

допълнителен избор

71. Галина Радославова Фарфарова

387 гласа

допълнителен избор

72. Георги Борисов Милушев

602 гласа

допълнителен избор

73. Георги Валери Сланчев

588 гласа

допълнителен избор

74. Георги Владимиров Аргиров

371 гласа

допълнителен избор

75. Георги Георгиев Ценев

245 гласа

допълнителен избор

76. Георги Дианов Гайдаров

999 гласа

ИЗБРАН

77. Георги Димитров Вълчанов

442 гласа

допълнителен избор

78. Георги Димитров Димитров

943 гласа

ИЗБРАН

79. Георги Ламбрев Бакалов

425 гласа

допълнителен избор

80. Георги Николов Атанасов

625 гласа

допълнителен избор

81. Георги Стоянов Хорозов

912 гласа

ИЗБРАН

82. Георги Цветанов Леков

443 гласа

допълнителен избор

83. Георги Яворов Бакърджиев

554 гласа

допълнителен избор

84. Гергана Филкова Димитрова

559 гласа

допълнителен избор

85. Гинка Христова Тодорова

469 гласа

допълнителен избор

86. Григор Николов Вълков

77 гласа

допълнителен избор

87. Гроздан Добрев Добрев

594 гласа

допълнителен избор

88. Даниела Ботева Минчева

546 гласа

допълнителен избор

89. Даниела Георгиева Хаджова

629 гласа

допълнителен избор

90. Даниела Емилова Донева

557 гласа

допълнителен избор

91. Даниела Иванова Генкова-Аладжова

567 гласа

допълнителен избор

92. Даниела Иванова Никифорова

442 гласа

допълнителен избор

93. Даниела Стефанова Доковска

771 гласа

допълнителен избор

94. Десислава Богданова Кадин

121 гласа

допълнителен избор

95. Десислава Иванова Добрева

574 гласа

допълнителен избор

96. Десислава Методиева Миразчийска

667 гласа

допълнителен избор

97. Десислава Станимирова Георгиева

545 гласа

допълнителен избор

98. Детелина Димитрова Попова

489 гласа

допълнителен избор

99. Диана Миланова Димитрова

589 гласа

допълнителен избор

100. Диана Нинова Петкова

370 гласа

допълнителен избор

101. Димитринка Стефанова Герганова

565 гласа

допълнителен избор

102. Димитър Александров Михайлов

542 гласа

допълнителен избор

103. Димитър Донев Митев

374 гласа

допълнителен избор

104. Димитър Драгомиров Александров

540 гласа

допълнителен избор

105. Димитър Любомиров Стефанов

377 гласа

допълнителен избор

106. Димитър Сергиев Янков

189 гласа

допълнителен избор

107. Димитър Симеонов Симеонов

550 гласа

допълнителен избор

108. Динела Иванова Велкова

405 гласа

допълнителен избор

109. Добринка Георгиева Гърневска

636 гласа

допълнителен избор

110. Евгени Иванов Ойсолов

73 гласа

допълнителен избор

111. Евгения Веселинова Дашина

656 гласа

допълнителен избор

112. Евгения Петрова Гечева

624 гласа

допълнителен избор

113. Евелин Ангелов Калоянов

396 гласа

допълнителен избор

114. Евелина Георгиева Петкова

30 гласа

допълнителен избор

115. Евелина Златева Младенова

98 гласа

допълнителен избор

116. Евелина Стефанова Георгиева

544 гласа

допълнителен избор

117. Екатерина Спасова Методиева

589 гласа

допълнителен избор

118. Елена Петрова Божичкова

554 гласа

допълнителен избор

119. Ели Иванова Христова

644 гласа

допълнителен избор

120. Елка Бойчова Пороминска

452 гласа

допълнителен избор

121. Емил Александров Георгиев

968 гласа

ИЗБРАН

122. Емил Георгиев Йорданов

79 гласа

допълнителен избор

123. Емил Григоров Николов

370 гласа

допълнителен избор

124. Емилия Иванова Лесова-Тодорова

545 гласа

допълнителен избор

125. Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард

131 гласа

допълнителен избор

126. Жана Иванова Кисьова

665 гласа

допълнителен избор

127. Жанет Георгиева Желязкова

511 гласа

допълнителен избор

128. Жельо Николов Желев

404 гласа

допълнителен избор

129. Зарухи Завен Задикян

553 гласа

допълнителен избор

130. Здравко Андонов Стойчев

279 гласа

допълнителен избор

131. Златина Петрова Хаджипанайотова

352 гласа

допълнителен избор

132. Златка Стефанова Динева

657 гласа

допълнителен избор

133. Ива Димитрова Георгиева

53 гласа

допълнителен избор

134. Ива Иванова Згурова-Шопова

674 гласа

допълнителен избор

135. Ивайло Димитров Данов

552 гласа

допълнителен избор

136. Ивайло Иванов Дерменджиев

825 гласа

допълнителен избор

137. Ивайло Кръстев Костов

666 гласа

допълнителен избор

138. Ивайло Радоев Фитковски

569 гласа

допълнителен избор

139. Ивайло Софрониев Ставрев

129 гласа

допълнителен избор

140. Ивайло Христов Цветков

557 гласа

допълнителен избор

141. Иван Веселинов Ангелов

586 гласа

допълнителен избор

142. Иван Любенов Колев

564 гласа

допълнителен избор

143. Иван Николаев Иванов

383 гласа

допълнителен избор

144. Иглика Цветкова Мишева-Брусева

39 гласа

допълнителен избор

145. Илиян Илиев Мазев

341 гласа

допълнителен избор

146. Илонка Николова Иванчева-Райчинова

731 гласа

допълнителен избор

147. Ина Николаева Лулчева

734 гласа

допълнителен избор

148. Йоанна Веселинова Томова

366 гласа

допълнителен избор

149. Йоанна Ивайлова Найденова

557 гласа

допълнителен избор

150. Ирен Валентинова Кирязова

553 гласа

допълнителен избор

151. Ирина Василева Начкова

432 гласа

допълнителен избор

152. Ирина Василева Палева

543 гласа

допълнителен избор

153. Искра Янева Кишкова

598 гласа

допълнителен избор

154. Калина Иванова Кавалджиева

579 гласа

допълнителен избор

155. Камелия Николаева Йотова

545 гласа

допълнителен избор

156. Катерина Владимирова Граматикова

626 гласа

допълнителен избор

157. Катерина Добрева Михайловска

589 гласа

допълнителен избор

158. Катерина Иванова Тачева

39 гласа

допълнителен избор

159. Катерина Костадинова Кондакчиева

443 гласа

допълнителен избор

160. Катя Димитрова Станева

337 гласа

допълнителен избор

161. Кирил Трендафилов Москов

362 гласа

допълнителен избор

162. Константин Валентинов Василев

553 гласа

допълнителен избор

163. Константин Петров Димитров

455 гласа

допълнителен избор

164. Красимир Василев Вълев

362 гласа

допълнителен избор

165. Красимир Иванов Краев

602 гласа

допълнителен избор

166. Красимир Йорданов Борисов

320 гласа

допълнителен избор

167. Красимира Рангелова Иванова

538 гласа

допълнителен избор

168. Красина Славчова Панова

329 гласа

допълнителен избор

169. Кремена Димитрова Иванова

551 гласа

допълнителен избор

170. Кристина Калинова Трингова

110 гласа

допълнителен избор

171. Лидия Въчева Дикова

667 гласа

допълнителен избор

172. Лидия Георгиева Георгиева

389 гласа

допълнителен избор

173. Лили Николова Лозанова

681 гласа

допълнителен избор

174. Лъчезар Йорданов Тодоров

373 гласа

допълнителен избор

175. Любка Младенова Ценова

873 гласа

допълнителен избор

176. Любка Цветанова Здравкова

373 гласа

допълнителен избор

177. Любомир Колев Денев

403 гласа

допълнителен избор

178. Любомир Николаев Владикин

728 гласа

допълнителен избор

179. Любомира Костадинова Карпузова

87 гласа

допълнителен избор

180. Людмил Георгиев Дамянов

552 гласа

допълнителен избор

181. Людмил Николов Рангелов

483 гласа

допълнителен избор

182. Магдалена Георгиева Латева

46 гласа

допълнителен избор

183. Майкъл Билал Ел-Тал

350 гласа

допълнителен избор

184. Максим Рафаел Таджер

125 гласа

допълнителен избор

185. Маргарита Руменова Димитрова

586 гласа

допълнителен избор

186. Мариана Емилова Вълкова

594 гласа

допълнителен избор

187. Мариана Иванова Якимова

68 гласа

допълнителен избор

188. Мариана Славчева Митова

74 гласа

допълнителен избор

189. Мариана Тодорова Стоянова

348 гласа

допълнителен избор

190. Марина Радославова Едрева

556 гласа

допълнителен избор

191. Маринела Иванова Петрова-Ашикова

632 гласа

допълнителен избор

192. Мария Атанасова Даскалова

561 гласа

допълнителен избор

193. Мария Веселинова Мусорлиева

400 гласа

допълнителен избор

194. Мария Димитрова Вълканова

414 гласа

допълнителен избор

195. Мария Петрова Колева

41 гласа

допълнителен избор

196. Мария Христова Стоева

543 гласа

допълнителен избор

197. Марияна Величкова Попова

523 гласа

допълнителен избор

198. Марияна Христова Тодорова

543 гласа

допълнителен избор

199. Мартин Асенов Димитров

331 гласа

допълнителен избор

200. Мартин Николаев Колев

540 гласа

допълнителен избор

201. Мая Иванова Пандова-Лукановска

324 гласа

допълнителен избор

202. Менко Петров Менков

467 гласа

допълнителен избор

203. Методи Христов Соколов

25 гласа

допълнителен избор

204. Миглена Вълчева Тошева

60 гласа

допълнителен избор

205. Милен Ангелов Дюлгеров

394 гласа

допълнителен избор

206. Милена Валентинова Калчева

111 гласа

допълнителен избор

207. Милена Тодорова Атанасова

36 гласа

допълнителен избор

208. Минко Русинов Русинов

566 гласа

допълнителен избор

209. Мирослав Тодоров Мичев

648 гласа

допълнителен избор

210. Михаил Леденов Николов

545 гласа

допълнителен избор

211. Моника Георгиева Анастасова

349 гласа

допълнителен избор

212. Моника Пламенова Янева

544 гласа

допълнителен избор

213. Надежда Димитрова Василева

43 гласа

допълнителен избор

214. Надя Тошкова Банчева

84 гласа

допълнителен избор

215. Наталия Иванова Георгиева

95 гласа

допълнителен избор

216. Нели Любомирова Виодорова

405 гласа

допълнителен избор

217. Ненка Иванова Иванова

602 гласа

допълнителен избор

218. Никола Димитров Рангелов

371 гласа

допълнителен избор

219. Никола Николов Касабов

379 гласа

допълнителен избор

220. Николай Димитров Рангелов

451 гласа

допълнителен избор

221. Николай Илиев Николов

367 гласа

допълнителен избор

222. Нина Николова Седефова

370 гласа

допълнителен избор

223. Павел Петров Владимиров

81 гласа

допълнителен избор

224. Павел Петров Смолички

377 гласа

допълнителен избор

225. Павлин Янчев Куюмджиев

189 гласа

допълнителен избор

226. Панчо Димитров Радев

398 гласа

допълнителен избор

227. Пейчо Йорданов Пейчев

463 гласа

допълнителен избор

228. Петромир Иванов Кънчев

887 гласа

ИЗБРАН

229. Петър Александров Тренев

334 гласа

допълнителен избор

230. Петър Антонов Антонов

127 гласа

допълнителен избор

231. Петър Емилов Антонов

568 гласа

допълнителен избор

232. Петър Иванов Хранов

610 гласа

допълнителен избор

233. Петър Кирилов Петров

839 гласа

допълнителен избор

234. Петър Стоянов Божков

570 гласа

допълнителен избор

235. Петьо Димитров Славов

644 гласа

допълнителен избор

236. Пламен Йорданов Ангелов

389 гласа

допълнителен избор

237. Пламен Кирилов Киров

640 гласа

допълнителен избор

238. Пламена Красимирова Кръстева

522 гласа

допълнителен избор

239. Пламена Лъчезарова Момчева

516 гласа

допълнителен избор

240. Ради Георгиев Георгиев

562 гласа

допълнителен избор

241. Ради Иванов Дишовски

367 гласа

допълнителен избор

242. Радослав Иванов Тонев

612 гласа

допълнителен избор

243. Радост Тодорова Ганчева

561 гласа

допълнителен избор

244. Райна Георгиева Хаджиева

554 гласа

допълнителен избор

245. Райна Иванова Аврамова

199 гласа

допълнителен избор

246. Ралица Босилкова Негенцова

484 гласа

допълнителен избор

247. Ралица Пламенова Топчиева

583 гласа

допълнителен избор

248. Ренета Георгиева Станчева

563 гласа

допълнителен избор

249. Роман Стефанов Стоянов

355 гласа

допълнителен избор

250. Росен Пенчев Рашков

621 гласа

допълнителен избор

251. Росен Томов Христов

589 гласа

допълнителен избор

252. Росица Жекова Демирова

64 гласа

допълнителен избор

253. Румен Василев Котов

622 гласа

допълнителен избор

254. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

668 гласа

допълнителен избор

255. Сава Василев Савов

325 гласа

допълнителен избор

256. Светла Андриянова Монева

295 гласа

допълнителен избор

257. Светла Лозанова Миланова

302 гласа

допълнителен избор

258. Светозар Йорданов Зафиров

367 гласа

допълнителен избор

259. Светослав Светославов Иванов

101 гласа

допълнителен избор

260. Силви Тошков Гаврилов

416 гласа

допълнителен избор

261. Силвия Венецкова Паунова

878 гласа

допълнителен избор

262. Силвия Йорданова Спасова

609 гласа

допълнителен избор

263. Силвия Петкова Стоянова

522 гласа

допълнителен избор

264. Силвия Първанова Любенова

580 гласа

допълнителен избор

265. Сирма Стоянова Владимирова

846 гласа

допълнителен избор

266. Снежинка Софрониева Ставрева

337 гласа

допълнителен избор

267. Снежинка Атанасова Стойкова

47 гласа

допълнителен избор

268. Соня Стоянова Иванова

542 гласа

допълнителен избор

269. София Николова Разбойникова

638 гласа

допълнителен избор

270. Станимира Димитрова Чюбатарова-Николова

45 гласа

допълнителен избор

271. Станьо Тодоров Михайлов

315 гласа

допълнителен избор

272. Стефан Георгиев Лалов

330 гласа

допълнителен избор

273. Стефан Николаев Марчев

771 гласа

допълнителен избор

274. Стефан Христов Ботев

445 гласа

допълнителен избор

275. Стоил Димитров Машев

387 гласа

допълнителен избор

276. Стоян Ангелов Димовски

527 гласа

допълнителен избор

277. Стоян Красимиров Кожухаров

164 гласа

допълнителен избор

278. Стоян Митев Желев

410 гласа

допълнителен избор

279. Стоян Стефанов Чаталбашев

60 гласа

допълнителен избор

280. Таня Атанасова Радуловска

555 гласа

допълнителен избор

281. Таня Панайотова Градинарова

658 гласа

допълнителен избор

282. Таня Пеева Иванова

344 гласа

допълнителен избор

283. Татяна Дончева Тотева

587 гласа

допълнителен избор

284. Теофил Ивов Витанов

311 гласа

допълнителен избор

285. Тодор Димитров Табаков

581 гласа

допълнителен избор

286. Тодор Езекиев Грозданов

595 гласа

допълнителен избор

287. Тодор Филипов Филипов

362 гласа

допълнителен избор

288. Тодорка Димитрова Ангелова

572 гласа

допълнителен избор

289. Трендафил Бонев Трендафилов

638 гласа

допълнителен избор

290. Христо Владов Хинов

651 гласа

допълнителен избор

291. Христо Георгиев Чолаков

176 гласа

допълнителен избор

292. Христо Иванов Христов - личен №1700003910

389 гласа

допълнителен избор

293. Христо Иванов Христов - личен №1000187810

347 гласа

допълнителен избор

294. Христо Тодоров Христов

395 гласа

допълнителен избор

295. Христо Ценов Каленски

115 гласа

допълнителен избор

296. Цвета Иржи Кантарова

542 гласа

допълнителен избор

297. Цветана Иванова Чуклева-Недялкова

589 гласа

допълнителен избор

298. Цветелина Богомилова Караасенова

528 гласа

допълнителен избор

299. Цветелина Георгиева Атанасова

123 гласа

допълнителен избор

300. Цветелина Георгиева Здравкова

56 гласа

допълнителен избор

301. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

140 гласа

допълнителен избор

302. Ценимир Братоев Братоев

909 гласа

ИЗБРАН

303. Чавдар Георгиев Тончев

435 гласа

допълнителен избор

304. Чавдар Петров Пенков

121 гласа

допълнителен избор

305. Щерьо Стефанов Ножаров

317 гласа

допълнителен избор

306. Юлия Георгиева Николова

81 гласа

допълнителен избор

307. Юлия Пенчева Маринова

37 гласа

допълнителен избор

308. Явор Божилов Нотев

682 гласа

допълнителен избор

309. Явор Валентинов Харизанов

625 гласа

допълнителен избор

310. Явор Данчев Дочев

556 гласа

допълнителен избор

311. Янаки Енчев Зибилянов

142 гласа

допълнителен избор

312. Яника Красимирова Симова-Апостолова

119 гласа

допълнителен избор

313. Янко Вакрилов Георгиев

321 гласа

допълнителен избор

314. Ясен Александров Найденов

553 гласа

допълнителен избор

315. Ясен Георгиев Стоев

375 гласа

допълнителен избор

 

 

Настоящият протокол се изготви на основание чл. 106, ал.1-3 от ЗА в два еднообразни екземпляра.

 

 

Председател:

……………………………….

Членове:            

1. .........................................

 

2. .........................................

 

 

 

 

 

 

 

Споделяне