Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ
№66/27.01.2020 г.

относно: избора на членове на Софийския адвокатски съвет

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 27.01.2020 г. в ………….. часа,

 

ОБЯВИ следните резултати от избора:

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 1827

Брой действителни гласове: 1791

Брой недействителни гласове: 36

Брой мандати за разпределяне: 26

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Албена Василева Пенова

773 гласа

допълнителен избор

2. Александър Андонов Бояджиев

695 гласа

допълнителен избор

3. Александър Андреев Андреев

717 гласа

допълнителен избор

4. Александър Димитров Машев

695 гласа

допълнителен избор

5. Александър Ивайлов Тонев

698 гласа

допълнителен избор

6. Ангелина Йорданова Милева

37 гласа

допълнителен избор

7. Андрей Вячеславович Чекунов

118 гласа

допълнителен избор

8. Антон Йорданов Стефанов

708 гласа

допълнителен избор

9. Богдан Костадинов Петров

620 гласа

допълнителен избор

10. Валентин Кирилов Савов

524 гласа

допълнителен избор

11. Валентин Петров Маринов

132 гласа

допълнителен избор

12. Валентина Драйчева Бакалова

720 гласа

допълнителен избор

13. Валери Славчев Стойков

463 гласа

допълнителен избор

14. Ваня Траянова Стоянова

709 гласа

допълнителен избор

15. Васил Георгиев Киров

591 гласа

допълнителен избор

16. Вера Руменова Даскалова

713 гласа

допълнителен избор

17. Вержиния Калинова Дакова

112 гласа

допълнителен избор

18. Владислав Александров Янев

156 гласа

допълнителен избор

19. Георги Димитров Вълчанов

554 гласа

допълнителен избор

20. Георги Цветанов Леков

530 гласа

допълнителен избор

21. Гинка Христова Тодорова

463 гласа

допълнителен избор

22. Десислава Богданова Кадин

114 гласа

допълнителен избор

23. Десислава Методиева Миразчийска

719 гласа

допълнителен избор

24. Детелина Димитрова Попова

584 гласа

допълнителен избор

25. Димитър Сергиев Янков

233 гласа

допълнителен избор

26. Динела Иванова Велкова

532 гласа

допълнителен избор

27. Евгения Петрова Гечева

697 гласа

допълнителен избор

28. Евелина Златева Младенова

119 гласа

допълнителен избор

29. Елиза Николаева Николова

430 гласа

допълнителен избор

30. Емил Григоров Николов

403 гласа

допълнителен избор

31. Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард

123 гласа

допълнителен избор

32. Жана Иванова Кисьова

697 гласа

допълнителен избор

33. Жанет Георгиева Желязкова

579 гласа

допълнителен избор

34. Здравко Андонов Стойчев

175 гласа

допълнителен избор

35. Златка Стефанова Динева

724 гласа

допълнителен избор

36. Ива Иванова Згурова-Шопова

719 гласа

допълнителен избор

37. Ивайло Кръстев Костов

771 гласа

допълнителен избор

38. Ивайло Софрониев Ставрев

138 гласа

допълнителен избор

39. Илона Петкова Георгиева

419 гласа

допълнителен избор

40. Катерина Владимирова Граматикова

673 гласа

допълнителен избор

41. Катерина Костадинова Кондакчиева

508 гласа

допълнителен избор

42. Константин Петров Димитров

550 гласа

допълнителен избор

43. Кристина Калинова Трингова

96 гласа

допълнителен избор

44. Лидия Въчева Дикова

705 гласа

допълнителен избор

45. Лидия Георгиева Георгиева

112 гласа

допълнителен избор

46. Лили Николова Лозанова

720 гласа

допълнителен избор

47. Лилия Симеонова Георгиева

496 гласа

допълнителен избор

48. Максим Рафаел Таджер

112 гласа

допълнителен избор

49. Маргарита Руменова Димитрова

650 гласа

допълнителен избор

50. Мариана Емилова Вълкова

690 гласа

допълнителен избор

51. Мариана Иванова Якимова

37 гласа

допълнителен избор

52. Мариана Славчева Митова

42 гласа

допълнителен избор

53. Мария Димитрова Вълканова

497 гласа

допълнителен избор

54. Менко Петров Менков

538 гласа

допълнителен избор

55. Миглена Вълчева Тошева

38 гласа

допълнителен избор

56. Милен Ангелов Дюлгеров

135 гласа

допълнителен избор

57. Милена Валентинова Калчева

80 гласа

допълнителен избор

58. Милчо Александров Занев

107 гласа

допълнителен избор

59. Мирослав Тодоров Мичев

728 гласа

допълнителен избор

60. Надежда Димитрова Василева

26 гласа

допълнителен избор

61. Наталия Иванова Георгиева

106 гласа

допълнителен избор

62. Николай Димитров Рангелов

164 гласа

допълнителен избор

63. Петър Антонов Антонов

113 гласа

допълнителен избор

64. Петьо Димитров Славов

694 гласа

допълнителен избор

65. Пламен Илиев Джуров

65 гласа

допълнителен избор

66. Пламен Кирилов Киров

670 гласа

допълнителен избор

67. Райна Иванова Аврамова

208 гласа

допълнителен избор

68. Роман Стефанов Стоянов

495 гласа

допълнителен избор

69. Светослав Светославов Иванов

113 гласа

допълнителен избор

70. Силви Тошков Гаврилов

458 гласа

допълнителен избор

71. Силвия Йорданова Спасова

670 гласа

допълнителен избор

72. Снежинка Атанасова Стойкова

110 гласа

допълнителен избор

73. Стефан Николаев Марчев

826 гласа

допълнителен избор

74. Христо Владов Хинов

691 гласа

допълнителен избор

75. Христо Георгиев Чолаков

176 гласа

допълнителен избор

76. Христо Иванов Христов

537 гласа

допълнителен избор

77. Христо Ценов Каленски

120 гласа

допълнителен избор

78. Цветелина Георгиева Атанасова

105 гласа

допълнителен избор

79. Цветелина Георгиева Здравкова

123 гласа

допълнителен избор

80. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

122 гласа

допълнителен избор

81. Юлия Георгиева Николова

75 гласа

допълнителен избор

 

Въз основа на резултата от избора, на основание чл.107 от ЗА, ИК на САК

 

Р Е Ш И:

Допуска до участие в допълнителен избор за членове на Софийски Адвокатски Съвет:

           

1. Албена Василева Пенова

2. Александър Андонов Бояджиев

3. Александър Андреев Андреев

4. Александър Димитров Машев

5. Александър Ивайлов Тонев

6. Ангелина Йорданова Милева

7. Андрей Вячеславович Чекунов

8. Антон Йорданов Стефанов

9. Богдан Костадинов Петров

10. Валентин Кирилов Савов

11. Валентин Петров Маринов

12. Валентина Драйчева Бакалова

13. Валери Славчев Стойков

14. Ваня Траянова Стоянова

15. Васил Георгиев Киров

16. Вера Руменова Даскалова

17. Вержиния Калинова Дакова

18. Владислав Александров Янев

19. Георги Димитров Вълчанов

20. Георги Цветанов Леков

21. Гинка Христова Тодорова

22. Десислава Богданова Кадин

23. Десислава Методиева Миразчийска

24. Детелина Димитрова Попова

25. Димитър Сергиев Янков

26. Динела Иванова Велкова

27. Евгения Петрова Гечева

28. Евелина Златева Младенова

29. Елиза Николаева Николова

30. Емил Григоров Николов

31. Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард

32. Жана Иванова Кисьова

33. Жанет Георгиева Желязкова

34. Здравко Андонов Стойчев

35. Златка Стефанова Динева

36. Ива Иванова Згурова-Шопова

37. Ивайло Кръстев Костов

38. Ивайло Софрониев Ставрев

39. Илона Петкова Георгиева

40. Катерина Владимирова Граматикова

41. Катерина Костадинова Кондакчиева

42. Константин Петров Димитров

43. Кристина Калинова Трингова

44. Лидия Въчева Дикова

45. Лидия Георгиева Георгиева

46. Лили Николова Лозанова

47. Лилия Симеонова Георгиева

48. Максим Рафаел Таджер

49. Маргарита Руменова Димитрова

50. Мариана Емилова Вълкова

51. Мариана Иванова Якимова

52. Мариана Славчева Митова

53. Мария Димитрова Вълканова

54. Менко Петров Менков

55. Миглена Вълчева Тошева

56. Милен Ангелов Дюлгеров

57. Милена Валентинова Калчева

58. Милчо Александров Занев

59. Мирослав Тодоров Мичев

60. Надежда Димитрова Василева

61. Наталия Иванова Георгиева

62. Николай Димитров Рангелов

63. Петър Антонов Антонов

64. Петьо Димитров Славов

65. Пламен Илиев Джуров

66. Пламен Кирилов Киров

67. Райна Иванова Аврамова

68. Роман Стефанов Стоянов

69. Светослав Светославов Иванов

70. Силви Тошков Гаврилов

71. Силвия Йорданова Спасова

72. Снежинка Атанасова Стойкова

73. Стефан Николаев Марчев

74. Христо Владов Хинов

75. Христо Георгиев Чолаков

76. Христо Иванов Христов

77. Христо Ценов Каленски

78. Цветелина Георгиева Атанасова

79. Цветелина Георгиева Здравкова

80. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

81. Юлия Георгиева Николова     

 

Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет, по реда на чл.106, ал.4 от ЗА.

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

 

Споделяне