Протокол №8 от 20.02.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 8

На 20.02.2019 г. от 15.30ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет с точка единствена:

1. Клетва.

Присъстват следните основни членове:

1.   Ивайло Данов – Председател на САК

2.   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.   Александър Машев – Заместник-председател на САК

4.   Богдан Петров

5.   Десислава Миразчийска

10.  Мария Вълканова

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет за провеждане на изискуемата се по закон клетва на кандидатие за прием в Софийска адвокатска колегия.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.  Лидия Бойкова Герчева - адвокат

2.  Христина Тодорова Атанасова - адвокат

3.  Александър Богданов Николов - адвокат

4.  Мартин Пламенов Йорданов - адвокат

5.  Алена Юриева Димова - адвокат

6.  Атанас Василев Панчев - адвокат

7.  Валерия Пламенова Василева - адвокат

8.  Венелин Ралев Василев - адвокат

9.  Ивайло Ружинов Стоянов – адвокат

1   Николай Атанасов Сугарев – младши адвокат

1  Евелина Малинова Масова – младши адвокат

12 Костадин Стефанов Колев – младши адвокат

13Донка Янчева Желева – младши адвокат

14Атанас Маринов Маринов – младши адвокат

15Розалин Ненчов Вучков – младши адвокат

16Ангел Антонов Найденов – младши адвокат

17Ида Русева Големанова – младши адвокат

1  Христо Атанасов Златков – младши адвокат

19Емилиян Велинов Топчиев – младши адвокат

2 Симеон Михалев Симеонов – младши адвокат

21Анелия Пламенова Петрова – младши адвокат

22Ирена Цветомирова Самичкова – младши адвокат

2  Иванка Тодорова Танкова – младши адвокат

2   Евелин Петров Жечев – младши адвокат

25  Гергана Драганова Драганова – младши адвокат

2  Радина Николаева Банова – младши адвокат

27 Изабела Мишева Вълкова – младши адвокат

28 Дейвид Найденов Илиев – младши адвокат

2 Мая Бойкова Христова – младши адвокат

3 Деница Владимирова Бъчварова - младши адвокат

31 Веселин Матеев Матев – младши адвокат

32Соня Каменова Филипова – Стоянова – младши адвокат

33Габина Живкова Дешева – младши адвокат

34 Маргарита Здравкова Иванова – младши адвокат

35 Владислав Павлов Радославов – младши адвокат

36Александра Любомирова Аначкова – младши адвокат

37Гергана Валентинова Георгиева – младши адвокат

38Марин Димитров Сарафов – младши адвокат

39 Цветелина Николаева Холиянова – младши адвокат

4   Йоанна Стефанова Лозанова-Паланкова – младши адвокат

aдв. Ивайло Данов:......

/Председател на САК/

aдв. Пейчо Пейчев: ......

     /Секретар на САС/

Споделяне