Протокол №38 от 04.12.2018

П Р О Т О К О Л № 38

На 04.12.2018 г. от 14.42ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1 . Прием;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Разпределение на депозитни дела;

6. Вземане на решение за дневния ред на Общото събрание на САК;

7. Дисциплинарни преписки;

8. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Александър Машев – Заместник-председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Александър Андреев

4. Богдан Петров

5. Десислава Миразчийска

6. Детелина Попова

7. Динела Велкова

8. Жанет Желязкова

9. Лидия Дикова

10. Лили Лозанова

11. Мария Вълканова

12. Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Златка Стефанова

3. Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Николов

Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Васил Киров

3. Владимир Дончев

4. Георги Леков

5. Елка Пороминска

6. Наталия Илиева

7. Катерина Кондакчиева

По точка първа от дневния ред:

Гласували 12 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 03.12.2018г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. Борис Стоянов Евтимов – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. Боряна Валериева Ковачка - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. Люба Кирилова Цветкова – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. Мартин Минчев Полименов – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. Силвия Пламенова Петкова – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. Йордан Добромиров Йорданов – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. Кирил Антонов Антонов – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “12” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 03.12.2018 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. Станислав Любомиров Лефтеров – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. Нели Любенова Владинова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. Драгомир Иванов Стефанов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. Васил Стефанов Стефанов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. Веселин Асенов Видолов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. Николай Атанасов Сугарев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. Мила Кирилова Николова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. Антонио Петров Антиев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. Емил Владимиров Пилев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10.Лора Ивайлова Цанкова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11.Петър Петков Петров – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. Анастасия Атанасова Грунова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. Ваня Красимирова Иванова– мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. Стоян Иванов Скачев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. Явор Танков Танков – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. Славомир Тодоров Буюклиев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. Траян Найденов Косев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. Моника Георгиева Анастасова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19. Елия Димитрова Божилова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20. Стефания Илиева Илиева – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21. Надежда Красимирова Иванова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

22. Ирен Валентинова Кирязова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

23. Емел Реджебова Бекирова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

24. Габриела Станимирова Христова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

25. Денислав Бисеров Дюлгеров – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

26. Венцислав Насков Кръстев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

27. Илиана Бориславова Василева – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

28. Теодора Николаева Петрова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

29. Лили Стефанова Стефанова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

30. Кристиян Александров Немцов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

31. Стефани Венелинова Димитрова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

32. Илиана Николаева Данаилова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

33. Антоан Евгениев Чеглайски – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

34. Ани Веселинова Станчева – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

35. Красимир Илиянов Христов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

36. Преслава Събкова Мехтерова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

37. Георг Росен Шиков – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

38. Нона Тошкова Керанова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

39. Борислав Анатолиев Тушев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

40. Диана Иванова Колева – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

41. Мартин Николаев Ангелов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

42. Петя Живкова Василева – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

43. Благой Кирилов Тумбаров – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

44. Агапия Красимирова Кирилова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

45. Теодора Николова Димитрова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

46. Гергана Иванова Иванова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

47. Даяна Йорданова Йорданова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

48. Моника Евгениева Атанасова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

49. Иванка Георгиева Караиванова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

50. Тони Цонев Цонев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

51. Елена Валентинова Терзиева – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

52. Деян Веселинов Петров – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

53. Елиф Вехбиева Мехмедова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

54. Божидар Бочев Пуков – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

55. Димитър Иванов Кайраков – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

При наличие на влязла в сила присъда за престъпление от общ характер и на осн.чл.22, ал. 2 във вр.чл.22, ал.1,т.2 ЗА да бъде отписана от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия адв.Анна Стефанова Правчанска.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Чавдар Ангелов Николов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Рени Цветанова Кирилова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Христо Димитров Стоев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Георги Бориславов Овчаров, считано от 04.12.18г.;

2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Красимира Велинова Николова, считано от 04.12.18г.;

3. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Мария Михайлова Михайлова, считано от 04.12.18г.

Указва на Димитрина Димитрова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Радко Симеонов Стефанов, считано от 26.10.2018г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 2 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Денборов и Костадинов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление от Адвокатско дружество „Марковски” за вписване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв.Росен Томов Христов;

Вписва като съдружник адв.Теодор Траянов Марковски;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Марковски и Томов” на Адвокатско дружество „Марковски”;

Дружеството се представлява и управлява от адв.Траян Марков Марковски и адв.Теодор Траянов Марковски заедно и поотделно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 2 „ЗА“

10 „ПРОТИВ“

Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отхвърля заявление, подадено на основание чл. 52 от ЗА за вписване в регистъра на адвокатските съдружия при САК на Адвокатско съдружие „Бул Лоу”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв.З.Стефанова влиза в зала. Кворумът е 13 души.

Гласували: 1 „ЗА”

11 „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отхвърля заявление, подадено на основание чл. 52 от ЗА за вписване в регистъра на адвокатските съдружия при САК на Адвокатско съдружие „Вал Консулт”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Менко Менков и съдружници” и отписва Васил Стефанов Стефанов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Бузева и партньори” и отписва Славомир Тодоров Буюклиев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” и отписва Венцислав Насков Кръстев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на адв. Явор Данчев Дочев и отписва Денислав Бисеров Дюлгеров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Рашев и партньори” и отписва Георг Росен Шиков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Белоконски, Господинов и партньори” и отписва Ирена Цветомирова Самичкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

7. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Хорозов и партньори” и отписва Мартин Николаев Ангелов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

8. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров и Димитрова” и отписва Теодора Николова Димитрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

9. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Саздов и Петров” и отписва Елиф Вехбиева Мехмедова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

10. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Петрова и Абаджиев” и отписва Мила Кирилова Николова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

11. Уважава заявление на адвокат Ирина Борисова Константинова и отписва Силвия Ростиславова Стефанова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.


По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с предстоящото общо събрание на САК, одобрява текст на покана за обнародване в ДВ:

Адвокатският съвет на Софийска адвокатска колегия на осн. чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията на 26-27.01.2019г. от 8 часа в аудитория 272 в сградата на СУ „Св.Климент Охридски“, бул.“Цар Освободител“ № 15 с дневен ред:

1. Разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него;

2. Разглеждане доклада на контролния съвет;

3. Разглеждане отчета на дисциплинарния съд;

4. Разглеждане отчета на управителя на ОК „АДВОКАТ“;

5. Информация за изпълнение решение на общото събрание по проектиране и строителство на ОД на САК – с. Лозенец;

4. Приемане бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година;

5. Избиране делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“

1 „ПРОТИВ“

Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ /в гласуването не участват адв. Лозанова и адв.Попова, които са временно извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Помощта, която се отпуска на адвокати от САК за раждане на дете през календарната година, да бъде увеличена от 200 /двеста/ на 250 /двеста и петдесет/ лева.

Гласували: 10 „ЗА“

1 „ПРОТИВ“

Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ /в гласуването не участват адв. Лозанова и адв.Попова, които са временно извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се отпусне помощ за раждане на дете на адвокати от САК, станали родители през 2018 година в размер на 250 лева /двеста и петдесет/ на дете.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се обяви на сайта на САК, че Софийска адвокатска колегия ще работи с пълно работно време на 27 и 28.12.2018 година и до 12.00 часа на 31.12.2018 година.

Горното събщение да съдържа и кратък апел към адвокатите от САК, че ако желаят да упражнят правото си на глас по време на избора на делегати за общото събрание на адвокатите от страната през м.януари 2019г., следва да платят членския си внос до 31.12.2018г.

Гласували:12 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на САС на 11.12.2018г. от 14 часа.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 16,56 часа.

адв.Александър Машев: ....

/Зам.председател на САС/

адв.Пейчо Пейчев:.......

/Секретар на САС/

Споделяне