Програма за обучения за м. Януари 2024 г.

Уважаеми колеги,

През м. януари 2024 г. адвокатите от Софийска адвокатска колегия могат да присъстват на следните обучения, организирани от Центъра за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев":

 • На 15.01.2024 г. и 16.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Неоснователно обогатяване. Видове кондикционни искове – практически аспекти“ – I и II част с лектор съдия Красимир Машев
 • На 17.01.2024 г. и 19.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Престъпления против половата неприкосновеност – преглед на съдебната практика“ – I и II част с лектор съдия Красимир Шекерджиев
 • На 18.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Финансиране чрез емитиране на акции. Публични дружества и дружества на BEAM“с лектор адвокат д-р Виктор Токушев
 • На 22.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Умението да преговаряш ефективно“ с лектор адвокат Дима Александрова
 • На 23.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Проблеми на исковата защита: видове искове и особености при предявяването им“ с лектор адвокат д-р Анастас Пунев
 • На 24.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Измененията в Закона за авторското право и сродните му права“ с лектор: адвокат Ана Лазарова
 • На 25.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „НЛП комуникационни техники. Как да се превърнем в по-добра версия на себе си?“ с лектор проф. д-р Даниела Илиева
 • На 29.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД“ с лектор адвокат д-р Борислав Ганчев
 • На 30.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Измененията от 2023 г.в производството по несъстоятелност – ДВбр. 66 от 1 август 2023 г.“ с лектор: проф. д-р Валентина Попова – адвокат от САК
 • На 31.01.2024 г. и 01.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема: „Материалноправни и процесуалноправни аспекти на дела, свързани с потребителски кредити (преглед на практиката на националните съдилища и на Съда на ЕС)“ – I и II част с лектор съдия Константин Кунчев

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на около 30 участници в безплатен онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Етика за адвокати, съдии и прокурори“ (Ethics for lawyers, judges and prosecutors), който ще започне на 25 януари 2024 г. и ще продължи около 6 седмици.

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, съвместно с Центъра за изследване на демокрацията, организира подбор на около 60 участници в онлайн/присъствени обучения на тема: „Достиженията на правото на ЕС в областта на върховенството на правото“, които ще се проведат през първата половина на 2024 г.

Тези от Вас, които проявяват интерес и желаят да участват в обученията, следва да изпратят своите три имена, изписани на латиница, е-поща и CV на е-поща coa@abv.bg в срок до 19.01.2024 г.

След записването и одобрението на участниците, всеки ще получи на посочения от него е-mail информация за регистрация за участие и програма за обучението.

Подробна информация и програма можете да откриете в прилжонения файл (моля, кликнете върху текста).

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Европейската фондация на адвокатите предоставя безплатен и свободен достъп до проведените през изминалата година уебинари на английски език по темите:

 • Украйна и Международният наказателен съд – ролята на адвокатите;
 • Ролята на адвокатите във връзка с подаването на сигнали в рамките на ЕС;
 • Наблюдението и влиянието на модерните шпионски софтуери върху фундаменталните права;
 • Влиянието на климатичните промени върху адвокатската дейност;
 • Изкуственият интелект и адвокатите;
 • SLAPP делата и адвокатите;
 • Приложението на практиката на ЕСПЧ на национално ниво.

Всички записи са налични тук:

https://www.youtube.com/@EULawyersFoundation

Споделяне