Приложение №1 към Протокол №5 образец на бюлетина за избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната

Споделяне