Дневен ред за 17.10.2017

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
на РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на САС
17.10.2017 г.

1.Прием;
2.Кадрови;
3.Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
4.Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП
5.Разпределяне на депозитни дела;
6.Обсъждане на затрудненията и проблемите, които срещат адвокатите от САК при работата си в СРС и СГС и предприемане на действия по отстраняването им;
7.Дисциплинарни преписки;
8. Информация за възможностите за осигуряване от страна на САС на карти МУЛТИСПОРТ за членове на САК;
9. Разни.

Секретар на Софийския адвокатски съвет
Адв. Пейчо Пейчев    

Споделяне