Програма за обучения за м. Март 2023 г.

Уважаеми колеги,

През м. март 2023 г. адвокатите от Софийска адвокатска колегия могат да присъстват на следните обучения, орагнизирани от Центъра за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" в хибридна форма - присъствено и чрез осигурена възможност за дистанционно участие, както следва:

1. На 7 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“ с лектор адвокат Елеонора Матеина от Софийска адвокатска колегия.

2. На 8 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Права на добросъвестния и на недобросъвестния владелец (относно подобрения, необходими разноски, ползване на вещта, граждански и естествени плодове)“ с лектор доц. д-р Венцислав Петров, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по гражданско-правни науки в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

3. На 10 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Организирана престъпна група – теория и практика“ с лектор съдия Пламен Дацов от Софийски апелативен съд, Наказателно отделение.

4. На 13 март 2023 г. от 13.00 до 16.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Промени в АПК. Актуална тълкувателна практика на ВАС“ с лектор съдия Любка Петрова от Административен съд – София-град.

5. На 14 и 15 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар в две части на тема „Брачен договор. Защита на взискателя и на съпруга недлъжник. Преглед на съдебната практика“ с лектор съдия Стилияна Григорова от Софийски градски съд.

6. На 16 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Основни реторически умения на адвоката“ с лектор гл. ас. д-р Тихомир Рачев, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по Римско право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

7. На 20 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Искане за използване на специални разузнавателни средства. Закон за адвокатурата и прилагане на специални разузнавателни средства.“ с лектор д-р Огнян Стоичков, адвокат от Софийска адвокатска колегия и член на Националното бюро за специални разузнавателни средства.

8. На 21 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Международни стандарти за правата на децата. Роля и отговорности на полицейските служители, свързани с правата на децата“ с лектор адвокат Владислава Дойчинова от Софийска адвокатска колегия.

9. На 22 и 23 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар в две части на тема „Гражданска отговорност за вреди – практически аспекти“ с лектор съдия Калина Анастасова от Софийски градски съд.

10. На 24 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Новите промени в Закона за устройство на територията, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 6/20.01.2023 г.“ с лектор адвокат Валентина Бакалова от Софийска адвокатска колегия.

11. На 27 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Индивидуализация на наказанията“ с лектор съдия Светла Букова от Софийски апелативен съд, Наказателна колегия.

12. На 28 и 29 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар в две части на тема „Новите изменения в ЗАНН“ с лектор проф. д-р Димитър Костов, професор по Административно право и процес в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

13. На 30 март 2023 г. от 13:00 до 17:00 ч. ще се проведе в хибриден вариант Кръгла маса на тема „Промени в Закона за медиацията – предизвикателства и практически аспекти“.

Хибридните семинари и кръглата маса по проблемите на медиацията на 30 март 2023 г. се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне