Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ            

                    О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 5-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 25.03.19 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.


1   А С П      Л. №        1900368010                        ДД    9
2.  А В В            1400104510                ДД   10
3.  А П Г            1000451210                ДД   11
4.  А Ж В             1000319310                ДД   12
5.  Б Д С            1800099910                ДД   13
6.  В К М            1500466610                ДД   14
7.  В Д Ч            1500649210                ДД   15
8.  В Д С             1800562310                ДД   16
9.  Г И С            1000115010                ДД   17
10.Г Н С            1700058810                ДД   18
11.Г Н Х             1000265010                ДД   19
12.Г Т В            1500589810                ДД   20
13.Г Б Н            1500377410                ДД   21
14.Д Б Д            1000402010                ДД   22
15.Д Д Х            1400210810                ДД   23
16.Д П С            1500413610                ДД   24
17.Д Н И            1000235610                ДД   25
18.Е И И            1600032910                ДД   26
19.Е П В             1900171910                ДД   27
20.Е П А            1600217410                ДД   28
21.Е М Д            1700504110                ДД   29
22.И Г Д            1900410110                ДД   30

    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
                    


                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  5-ти състав:

                                    Адв.Никифорова

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021