Home Регистър Необходими документи за прием в САК Необходими документи за преминаване от друга адвокатска колегия в САК

Необходими документи за преминаване от друга адвокатска колегия в САК

1.    Снимка
2.    Заявление за вписване в регистъра (закупува се от счетоводния салон)    
-    Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от Закона за адвокатурата
-    Декларация по чл.40, ал.6 от Закона за адвокатурата
-    Допълнителен лист
3.    Удостоверение издадено от адвокатската колегия от която се прехвърля адвоката.


СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020