Home Новини Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 А.Г.Г. SAK9804 1000720710
2 Б.Ц.И. SAK9805 1700720510
3 В.Р.М. SAK9806 1000719810
4 Г.Ф.М. SAK9807 1000721110
5 Д.Г.Р. SAK9808 1200523510
6 З.П.П. SAK9809 1200720910
7 И.И.Я. SAK9810 1200721310
8 И.Г.Н. SAK9811 1700719910
9 И.И.Н. SAK9812 1800720210
10 Л.С.П. SAK9813 1500721510
11 М.М.П. SAK9814 1300721010
12 М.А.Д. SAK9815 1500720010
13 М.А.И. SAK9816 1400720310
14 М.О.Д. SAK9817 1600720810
15 П.М.И. SAK9818 1100720110
16 Р.Н.Д. SAK9819 1000720410
17 Р.Г.А. SAK9820 1300720610
18 С.Г.З. SAK9821 1600721210
19 Ц.Р.Б. SAK9822 1900721410
*Младши* ----- -----
1 А.Т.А. SAK9823 4500186610
2 В.Г.Б. SAK9824 4500187010
3 Д.Б.И. SAK9825 4200186410
4 Д.О.Д. SAK9826 4900186510
5 К.Х.Н. SAK9827 4100186710
6 С.Г.Ц. SAK9828 4800186810
7 С.Х.Ч. SAK9829 4400186910
8 Ю.ОЮГЮ SAK9830 4100187110
9 Ю.С.Я. SAK9831 4600186310
*Асистенти* ----- -----
В.Л.Ф. SAK9832 5100145910

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020