Home Новини Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Личен номер
*Адвокати*
1 А.Б.С. 1000716710
2 А.Г.Г. 1000716410
3 В.Л.К. 1300716610
4 Д.М.С. 1600627610
5 З.А.К. 1800716210
6 И.В.Т. 1300717010
7 К.В.С.-Х. 1700716510
8 К.М.Я. 1200416810
9 Л.М.Д. 1400716310
10 М.Н.М. 1600716810
11 П.Г.Я. 1900020410
12 П.И.И. 1000190610
13 С.С.А.-С. 1000656210
14 С.Г.С. 1200716910
15 Ц.Л.С. 1000711110
*Младши* -----
1 С.С.Г. 4300183810
2 С.К.М. 4500170110
3 С.А.Б. 4000183610
4 С.Н.К. 4700183710
5 С.Б.С 4400183510
*Асистенти* -----
1 Д.Н.Х. 5800142610
2 Е.К.К. 5600141710
3 С.Ж.Б. 5900142310
4 С.Б.Д. 5100142510
5 К.В.К. 5500142410
*Адвокати* -----
1 Д.Д.П. 1000072710

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020