Home Новини Почивки за сезон 2018 г. в Оздравителен дом "Лозенец"

Почивки за сезон 2018 г. в Оздравителен дом "Лозенец"

СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

на основание решение от 03.04.2018 г., уведомява адвокатите - членове на САК и адвокатите от страната, които желаят да ползват базата собственост на САК в ОД”Лозенец” – с. Лозенец, област Бургас през сезон 2018 г. За целта е необходимо да подадат бланка заявление по образец, считано от 16. 04.2018 г. до 18.05. 2018 г. включително. Бланките за заявления могат да се получат в сградата на бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2., ст. 4, в Търговския дом на бул. „Витоша” № 1, ет. 3 или се изтегли от сайта на САК. Попълнените заявления се предават в регистратурата бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2, ст. 4.

 

СМЕНИТЕ ЗА СЕЗОН 2018 г. СА КАКТО СЛЕДВА:

I смяна от 16.06.2018 г. до 29.06.2018 г. вкл.

Междинен ден за почистване-30.06.2018 г.

II смяна от 01.07.2018 г. до 14.07.2018 г. вкл.

Междинен ден за почистване - 15.07.2018 г.

III смяна от 16.07.2018 г. до 29.07.2018 г. вкл.

Междинен ден за почистване – 30.07.2018 г.

IV смяна от 31.07.2018 г. до 13.08.2018 г. вкл.

Междинен ден за почистване – 14.08.2018 г.

V смяна от 15.08.2018 г. до 28.08.2018 г. вкл.

Междинен ден за почистване – 29.08.2018 г.

VI смяна от 30.08.2017 г. до 12.09.2018 г. вкл.

Оздравителният дом разполага с:

32 стаи с 2 легла;

21 стаи с 3 легла (третото е разтегателен фотьойл);

2 стаи с 4 легла;

3 апартамента (спалня и разтегателен диван)

 1. 1.ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ вноски ЗА I и VI СМЯНА:

ЗА АДВОКАТИ - ЧЛЕНОВЕ НА С А К И ОТ СТРАНАТА:

Стая с две легла – 240лв.

Стая с три легла – 290лв.

Стая с четири легла – 345лв.

Апартамент – 490лв.

За самостоятелно ползване от деца на адвокати-членове на САК, навършили 30г. вноските за I и VI смяна са с 20лв. над горепосочените.

ЗА ВЪНШНИ ЛИЦА :

Стая с две легла – 320лв.                                      

Стая с три легла – 390лв.

Стая с четири легла – 430лв.

Апартаменти – 550лв.

 1. 2.ВНОСКИ ЗА IIV СМЯНА / вкл. /

ЗА АДВОКАТИ - ЧЛЕНОВЕ НА С А К И ОТ СТРАНАТА:

Стая с две легла на I етаж - 310лв.

Стая с две легла на II и III етаж - 330лв       

Когато стаята се ползва самостоятелно: 250лв.

Стая с три легла на I етаж - 380лв.          

Стая с три легла на II и III етаж - 400лв.

Стая с четири легла на II и III етаж 460 лв.                       

Апартамент – 560лв.      

За самостоятелно ползване от деца на адвокати-членове на САК, навършили 30г. вноските за II - V смяна са с 25лв. над горепосочените.                                  

ЗА ВЪНШНИ ЛИЦА :

Стая с две легла – 420 лв.                                                  

Стая с три легла – 500 лв.

Стая с четири легла – 600 лв.

Апартамент – 700 лв.

 1. 3.ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБИТЕ КОМИСИЯТА СЕ СЪОБРАЗЯВА:
 2. 1)Кандидатите да нямат задължения по чл. 49 от ЗА, както и липсата на дисциплинарни наказания.
 3. 2)Продължителността на адвокатския стаж в САК.
 4. 3)Неползването на базата от адвокати или членове на семействата им през сезон 2017 г.
  1. 4.НАСТАНЯВАНЕ, ПРЕБИВАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СТАИ И АПАРТАМЕНТИ.
   1. 1)Документ за настаняване ще се издава срещу заплащане на вноската за ползване на базата за пълна смяна/14 дни/ лично на лицето, чиeто заявление е уважено.
   2. 2)Преотстъпването на документа за настаняване не е позволено. Приносител на документ за настаняване, различен от лицето, на чието име е издаден документа, няма да бъде настаняван, с изключение на приносител - член на семейството.
   3. 3)Настаняването се извършва в деня на започване на смяната от 10.00ч. до 17.00 ч.
   4. 4)Право на нощувка в междинен ден имат само почиващите заплатили вноска за ползване му и чиято смяна започва , като настаняването е след 14.00 часа .
   5. 5)Освобождаването на стаята трябва да стане най-късно до 10.00 часа в междинния ден, следващ последния ден на смяната.
   6. 6)При престой по-малък от 14 дни, неползваната част от вноската не се възстановява.
   7. 7)Отказ от предоставена карта за почивка, следва да бъде заявен не по-късно от 7 календарни дни преди започване на смяната след този срок, внесената вноска не се възстановява.
 5. 5.СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБИТЕ И внасяне НА ВНОСКИТЕ.
  1. 1)Краен срок за подаване на заявления – до 18.05.2018 г. вкл.
  2. 2)Разглеждане на заявленията до 30.05.2018 г. вкл.
  3. 3)Срока за плащане на вноските за първа смяна е до 12.06.2018 г., а за останалите до 29.06.2018 г.

След крайния срок свободните стаи ще бъдат предоставени незабавно на следващите в списъка кандидати. Адвокатите, чиито молби са удовлетворени, следва да заплатят членския си внос и за месеца, през който подават заявление за ползване на базата.

 

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 icon-word Бланка заявление

 

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020