Home Правна помощ Дежурни адвокати Списък на дежурни адвокати за 01.09.2020 до 30.09.2020

Списък на дежурни адвокати за 01.09.2020 до 30.09.2020

Списък на дежурни адвокати за период
От дата: 01.09.2020 г. До дата: 30.09.2020 г.

Адвокат
1  Аделина  Константинова  Хаджийска
2  Антоанета  Владимирова  Ангелова
3  Атанас  Илиев  Лещев
4  Богомил  Илиев  Христов
5  Божидар  Николов  Харизанов
6  Величка  Дончева  Петрова
7  Вероника  Марианова  Вълова
8  Галина  Радославова  Фарфарова
9  Ганета  Минкова  Минкова
10  Даниел  Гочев  Минов
11  Дарина  Дончева  Дончева
12  Десислав  Славков  Портенов
13  Добринка  Генова  Ройдева-Петрова
14  Евгени  Николаев  Христов
15  Емил  Иванов  Иванов
16  Жан  Григоров  Живков
17  Ивайло  Ружинов  Стоянов
18  Ивелина  Иванова  Нинова
19  Илиян  Цветанов  Павлов
20  Красимир  Петров  Владимиров
21  Кристиян  Людмилов  Григоров
22  Любка  Маринова  Димитрова
23  Мариела  Стефанова  Ачева
24  Марийка  Генова  Дилковска
25  Мария  Петрова  Колева
26  Методи  Любомиров  Методиев
27  Наташа  Велчева  Дакова-Николова
28  Невена  Иванова  Грошкова
29  Нели  Велинова  Белева
30  Никола  Костов  Петров
31  Петьо  Николаев  Рангелов
32  Петя  Велинова  Митрева
33  Петя  Симеонова  СИМЕОНОВА-Рафаилова
34  Пламен  Здравков  Великов
35  Пламен  Иванов  Спасов
36  Румен  Бориславов  Николов
37  Румен  Василев  Попов
38  Румен  Михайлов  Мирчев
39  Румяна  Василева  Памукова
40  Светослав  Дончев  Киряков
41  Светослава  Лъчезарова  Кръстева
42  София  Александрова  Кючукова
43  Станислав  Тихомиров  Симеонов
44  Стефия  Василева  Дойчинова
45  Стойчо  Георгиев  Георгиев
46  Стойчо  Димитров  Гогов
47  Стоян  Иванов  Петров
48  Христина  Тодорова  Атанасова

За контакти: в работно време 02 904 80 18/21 ;0878 920 212; В извънработно време, почивни и празнични дни - 0878 920 212 - Десислава Георгиева

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020