Home Адвокатски избори 2017 Приложение №2 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ ПРЕДЛОЖЕН КАНДИДАТ

Приложение №2 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ ПРЕДЛОЖЕН КАНДИДАТ

Изтегли Приложение №2

Приложение №2

ДО

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ

СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от....................................................................................................................................

с личен №................................................... в регистрите на САК

адрес за кореспонденция.........................................................................................

тел.:………………………...., електронен адрес: ……………………………….

 

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

1. Съгласен съм да бъда избран/-a за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната.

 

2. Не изтърпявам дисциплинарно наказание по чл.133, ал.1, т.3 от Закона за адвокатурата.

 

3. Изпълнил/а съм задължението си по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

4. Отговарям на изискванията, установени в Закона за адвокатурата по отношение на избора, за който е издигната кандидатурата ми.

 

 

 

 

 

Дата: ......................                                                   Декларатор: ……………………….

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020