Home Адвокатски избори 2016 Приложение №3 ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение №3 ДЕКЛАРАЦИЯ

Изтегли Приложение №3

Приложение №3


ДО
ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ
СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ

от....................................................................................................................................
личен №.............................................................. в регистрите на САК
адрес за кореспонденция.........................................................................................
тел....................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1.  Съгласен съм да бъда избран/-а за председател на САС/член на САС/председател на ДС/член на КС/член на ДС/делегат на Общото събрание на адвокатите в страната.
(подчертава се вярното)

2. Не изтърпявам дисциплинарно наказание по чл.133, ал.1, т.3 от Закона за адвокатурата.

3. Изпълнил съм задължението си по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

4. Отговарям на изискванията, установени в закона за адвокатурата по отношение на съответния вид избор, за който е издигната кандидатурата ми.


Дата: ......................                     Декларатор: ……………………….
                                          (подпис)

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020