Home Адвокатски избори 2015 ПРОТОКОЛ ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

ПРОТОКОЛ ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

Общо събрание на Софийската адвокатска колегия

гр. София, 24 и 25 януари 2015

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРОТОКОЛ

 

За резултатите от гласуването

за ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

 Днес, 25.01.2015 г., в 23:55 часа Избирателната комисия, в състав:

Председател:

Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

Членове:

Никола Николов Касабов и

 

Георги Иванов Неделчев

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА.

 

В 07:45 започна организацията на изборните бюра. В 09:00 започна гласуването, което приключи в 16:40.

След приключване на гласуването, в присъствието на членовете на САК, неангажирани в изборния процес, избрани от общото събрание на САК на 24.01. 2015 г.

  1. 1.ИРИНА ВАСИЛЕВА ПАЛЕВА
  2. 2.ДОЙЧИН ДИМИТРОВ БЛАГОЕВ
  3. 3......................

 Избирателната комисия разпечата избирателните кутии и след като избирателните бюра извършиха публично преброяването на бюлетините,

 І. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

Брой на избирателните бюра

13

Брой на ИБ, представили протоколи от проведения избор

13

Брой адвокати според избирателния списък

5267

Брой гласували адвокати според подписите в списъка

1384

Брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници

502

Брой на пълномощните

504

Брой намерени пликове

1387

Брой недействителни бюлетини

77

Брой преброени бюлетини

1372

Брой действителни бюлетини

1295

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ

 Брой мандати                                                                                      132

 Разпределение на бюлетините по кандидати:

1. ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ

462 гласа

БАЛОТАЖ

2. АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА

103 гласа

БАЛОТАЖ

3. ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ

392 гласа

БАЛОТАЖ

4. МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ

262 гласа

БАЛОТАЖ

5. ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ

231 гласа

БАЛОТАЖ

6. ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

290 гласа

БАЛОТАЖ

7. ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ

382 гласа

БАЛОТАЖ

8. ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА

87 гласа

БАЛОТАЖ

9. ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА

114 гласа

БАЛОТАЖ

10. ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА

100 гласа

БАЛОТАЖ

11. ВАНЯ ТРАЯНОВА СТОЯНОВА

338 гласа

БАЛОТАЖ

12. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ

324 гласа

БАЛОТАЖ

13. АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА

331 гласа

БАЛОТАЖ

14. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

242 гласа

БАЛОТАЖ

15. ЗВЕЗДЕЛИН ЕМИЛОВ ЛАЗАРОВ

358 гласа

БАЛОТАЖ

16. ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

297 гласа

БАЛОТАЖ

17. ХРИСТО ИВАНОВ ГРАДИНАРСКИ

233 гласа

БАЛОТАЖ

18. РОСЕН ЙОРДАНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ

289 гласа

БАЛОТАЖ

19. ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

241 гласа

БАЛОТАЖ

20. ВАСЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА

327 гласа

БАЛОТАЖ

21. ДОБРОВЕСТ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ

211 гласа

БАЛОТАЖ

22. ДИАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

200 гласа

БАЛОТАЖ

23. РОЗАЛИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

272 гласа

БАЛОТАЖ

24. ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ

186 гласа

БАЛОТАЖ

25. РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА-СИДЕРОВА

436 гласа

БАЛОТАЖ

26. АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

341 гласа

БАЛОТАЖ

27. АНТОН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

272 гласа

БАЛОТАЖ

28. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ

428 гласа

БАЛОТАЖ

29. АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ХАМЪНОВ

246 гласа

БАЛОТАЖ

30. ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА РАЧЕВА-ЙОРДАНОВА

164 гласа

БАЛОТАЖ

31. ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА КАНЕЛОВА

163 гласа

БАЛОТАЖ

32. ВИТАЛИ БОГДАНОВ ХАМБАРДЖИЕВ

233 гласа

БАЛОТАЖ

33. ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ТЕНЕВ

156 гласа

БАЛОТАЖ

34. ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА

186 гласа

БАЛОТАЖ

35. ИЛИЯ ПАВЛОВ СТЕФАНОВ

168 гласа

БАЛОТАЖ

36. МАКЕДОНИ ПЕТРОВ БИЗОВ

334 гласа

БАЛОТАЖ

37. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

182 гласа

БАЛОТАЖ

38. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕРГАРОВ

296 гласа

БАЛОТАЖ

39. ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ

254 гласа

БАЛОТАЖ

40. РАЙНА ИВАНОВА АВРАМОВА-ЕЛАНДЖИЕВА

210 гласа

БАЛОТАЖ

41. СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА ЛЮБЕНОВА-НЕЙКОВА

172 гласа

БАЛОТАЖ

42. СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

184 гласа

БАЛОТАЖ

43. СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПЪРВАНОВ

182 гласа

БАЛОТАЖ

44. ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ГРАДИНАРОВА

317 гласа

БАЛОТАЖ

45. ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ

213 гласа

БАЛОТАЖ

46. ФИЛКО ТРЕНДАФИЛОВ РОЗОВ

271 гласа

БАЛОТАЖ

47. ВЕРА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА

183 гласа

БАЛОТАЖ

48. МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ

157 гласа

БАЛОТАЖ

49. МОНИКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

149 гласа

БАЛОТАЖ

50. НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА

107 гласа

БАЛОТАЖ

51. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ОСТРОВСКИ

156 гласа

БАЛОТАЖ

52. ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТАНКОВ

177 гласа

БАЛОТАЖ

53. СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

145 гласа

БАЛОТАЖ

54. ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ

119 гласа

БАЛОТАЖ

55. АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

62 гласа

БАЛОТАЖ

56. ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ НИНОВ

87 гласа

БАЛОТАЖ

57. БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА-АТАНАСОВА

100 гласа

БАЛОТАЖ

58. ЯНАКИ ЕНЧЕВ ЗИБИЛЯНОВ

163 гласа

БАЛОТАЖ

59. РУМЯНА МОЕВА РАДКОВА

293 гласа

БАЛОТАЖ

60. МАРИАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

50 гласа

БАЛОТАЖ

61. РОСИЦА ЖЕКОВА ДЕМИРОВА

239 гласа

БАЛОТАЖ

62. ИВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

231 гласа

БАЛОТАЖ

63. РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА

249 гласа

БАЛОТАЖ

64. МИЛЕНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

63 гласа

БАЛОТАЖ

65. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ

479 гласа

БАЛОТАЖ

66. МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА

275 гласа

БАЛОТАЖ

67. ИРИНА ВАСИЛЕВА НАЧКОВА

220 гласа

БАЛОТАЖ

68. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ЗЛАТКОВА

237 гласа

БАЛОТАЖ

69. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТАНКОВ

233 гласа

БАЛОТАЖ

70. ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

310 гласа

БАЛОТАЖ

71. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

225 гласа

БАЛОТАЖ

72. ВЕСЕЛА СИМЕОНОВА САВОВА-ДИМИТРОВА

219 гласа

БАЛОТАЖ

73. СТОЯН КРАСИМИРОВ КОЖУХАРОВ

237 гласа

БАЛОТАЖ

74. МАЙКЪЛ БИЛАЛ ЕЛ-ТАЛ

243 гласа

БАЛОТАЖ

75. ВЯРА АТАНАСОВА МУКОВА-ТОНЕВА

104 гласа

БАЛОТАЖ

76. МИХАИЛ ИВАНОВ БОЯДЖЕВ

85 гласа

БАЛОТАЖ

77. ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ДИНЕВА

108 гласа

БАЛОТАЖ

78. ГЕОРГИ ВАЛЕРИ СЛАНЧЕВ

92 гласа

БАЛОТАЖ

79. ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДОКОВСКА

368 гласа

БАЛОТАЖ

80. ИНА НИКОЛАЕВА ЛУЛЧЕВА

333 гласа

БАЛОТАЖ

81. ЙОРДАНКА ЧАНКОВА ВАНДОВА

278 гласа

БАЛОТАЖ

82. ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ

199 гласа

БАЛОТАЖ

83. ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЧУКЛЕВА-НЕДЯЛКОВА

230 гласа

БАЛОТАЖ

84. РАЛИЦА БОСИЛКОВА НЕГЕНЦОВА

379 гласа

БАЛОТАЖ

85. ВАЛЕНТИН ГАБРИЕЛ БЕНАТОВ

433 гласа

БАЛОТАЖ

86. ДИАНА КОЛЕВА ЗУЛЧЕВА

329 гласа

БАЛОТАЖ

87. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА

261 гласа

БАЛОТАЖ

88. ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЪРНЕВСКА

356 гласа

БАЛОТАЖ

89. БОЙКО ЦВЕТКОВ БОТЕВ

230 гласа

БАЛОТАЖ

90. МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА МУСОРЛИЕВА

279 гласа

БАЛОТАЖ

91. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ

266 гласа

БАЛОТАЖ

92. РАЙНА ГЕОРГИЕВА БЕЛОВЕЖДОВА

350 гласа

БАЛОТАЖ

93. ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ

303 гласа

БАЛОТАЖ

94. ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ДОНЧЕВ

378 гласа

БАЛОТАЖ

95. ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ

441 гласа

БАЛОТАЖ

96. ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

385 гласа

БАЛОТАЖ

97. ВАЛЕНТИНА ВИДИНОВА АДИРКОВА

393 гласа

БАЛОТАЖ

98. ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА

431 гласа

БАЛОТАЖ

99. МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА

366 гласа

БАЛОТАЖ

100. КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

385 гласа

БАЛОТАЖ

101. ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

367 гласа

БАЛОТАЖ

102. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

368 гласа

БАЛОТАЖ

103. ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ

384 гласа

БАЛОТАЖ

104. ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ТАЛЕВ

311 гласа

БАЛОТАЖ

105. ПЕТЯ СТАНИМИРОВА КОЛЧЕВА

373 гласа

БАЛОТАЖ

106. АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАШЪМОВ

451 гласа

БАЛОТАЖ

107. СИЛВИ ТОШКОВ ГАВРИЛОВ

338 гласа

БАЛОТАЖ

108. ВЕНЕЛИН СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ

286 гласа

БАЛОТАЖ

109. НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ТЕОХАРОВ

305 гласа

БАЛОТАЖ

110. ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ЖДРАКОВ

323 гласа

БАЛОТАЖ

111. ЦЕНО ХРИСТОВ СТОЯНОВ

325 гласа

БАЛОТАЖ

112. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ

347 гласа

БАЛОТАЖ

113. ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ

323 гласа

БАЛОТАЖ

114. ЗДРАВКО ЦВЕТАНОВ ТЕОФАНОВ

295 гласа

БАЛОТАЖ

115. ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

291 гласа

БАЛОТАЖ

116. ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

299 гласа

БАЛОТАЖ

117. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА

309 гласа

БАЛОТАЖ

118. МАРИАНА СЛАВЧЕВА МИТОВА

346 гласа

БАЛОТАЖ

119. МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ

348 гласа

БАЛОТАЖ

120. ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ

334 гласа

БАЛОТАЖ

121. ВЕЛИНА АСПАРУХОВА РАШКОВА

301 гласа

БАЛОТАЖ

122. НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ

320 гласа

БАЛОТАЖ

123. СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ СВЕТОЗАРОВ

314 гласа

БАЛОТАЖ

124. ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ

278 гласа

БАЛОТАЖ

125. КАТЯ МИНЧЕВА КОЦЕВА

249 гласа

БАЛОТАЖ

126. ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА-ПЕШЕВА

286 гласа

БАЛОТАЖ

127. НИКОЛА ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ

279 гласа

БАЛОТАЖ

128. ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ

260 гласа

БАЛОТАЖ

129. ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА КИРИЛОВА

249 гласа

БАЛОТАЖ

130. ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА-ШОПОВА

300 гласа

БАЛОТАЖ

131. ИВАН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ

239 гласа

БАЛОТАЖ

132. АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ

241 гласа

БАЛОТАЖ

133. ВЕРЖИНИЯ КАЛИНОВА ДАКОВА

240 гласа

БАЛОТАЖ

134. МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА

229 гласа

БАЛОТАЖ

135. МАРИНЕЛА ИВАНОВА МАРИНОВА

252 гласа

БАЛОТАЖ

136. ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА-УЗУНОВА

251 гласа

БАЛОТАЖ

137. КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

238 гласа

БАЛОТАЖ

138. ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ МОШОЛОВ

250 гласа

БАЛОТАЖ

139. СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА

262 гласа

БАЛОТАЖ

140. ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА КАРПУЗОВА

264 гласа

БАЛОТАЖ

141. ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

249 гласа

БАЛОТАЖ

142. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ

273 гласа

БАЛОТАЖ

143. ДАНИЕЛА ИВАНОВА НИКИФОРОВА

285 гласа

БАЛОТАЖ

144. СВЕТЛА ХАРАЛАМБИЕВА СТОЙКОВА

233 гласа

БАЛОТАЖ

145. СТОЯН МИТЕВ ЖЕЛЕВ

336 гласа

БАЛОТАЖ

146. ЛЮБОМИР КОЛЕВ ДЕНЕВ

297 гласа

БАЛОТАЖ

147. АТАНАС ИВАНОВ ЖЕЛЕЗЧЕВ

379 гласа

БАЛОТАЖ

148. АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ КОДЖАБАШЕВ

271 гласа

БАЛОТАЖ

149. ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ ГАЧЕВ

251 гласа

БАЛОТАЖ

150. ВЕСЕЛИН РАШКОВ РАШКОВ

255 гласа

БАЛОТАЖ

151. ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ЛУКАНОВ

226 гласа

БАЛОТАЖ

152. ВАНЬО ГЕОРГИЕВ НОВКИРИШКИ

332 гласа

БАЛОТАЖ

153. ГАВРИЛ СТЕФАНОВ БЛАГОЕВ

249 гласа

БАЛОТАЖ

154. СТАНИСЛАВ ГРОЗЕВ ДИМОВ

216 гласа

БАЛОТАЖ

155. ДОРОТЕЯ СЛАВЕЙКОВА НЕЙЧЕВА

225 гласа

БАЛОТАЖ

156. КРАСИМИРА ЯНКОВА ГОСПОДИНОВА-ГЕОРГИЕВА

235 гласа

БАЛОТАЖ

157. ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ВИДЕНОВА

226 гласа

БАЛОТАЖ

158. ПЕТЯ МИТКОВА БЕЛЕЛИЕВА

216 гласа

БАЛОТАЖ

159. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТОЛЕВА

222 гласа

БАЛОТАЖ

160. ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА ГРИГОРОВА

220 гласа

БАЛОТАЖ

161. ЕМИЛ ХРИСТОВ ЦЕНОВ

264 гласа

БАЛОТАЖ

162. БОРИС АЛЕКСАНДРОВ ЕЛЕНКОВ

241 гласа

БАЛОТАЖ

163. ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА

253 гласа

БАЛОТАЖ

164. АНДОНИЯ ЕМИЛОВА ПАВЛОВА

201 гласа

БАЛОТАЖ

165. ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ

213 гласа

БАЛОТАЖ

166. СТЕФАН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

220 гласа

БАЛОТАЖ

167. ЕВГЕНИ ИВАНОВ ОЙСОЛОВ

228 гласа

БАЛОТАЖ

168. РАДОСТИНА ТОДОРОВА БОРИСОВА

203 гласа

БАЛОТАЖ

169. ЛОЗАН КИРИЛОВ КИРИЛОВ

227 гласа

БАЛОТАЖ

170. АНГЕЛ СТРАХИЛОВ ИВАНЧЕВ

198 гласа

БАЛОТАЖ

171. ГЕОРГИ БОЯНОВ МИЛУШЕВ

228 гласа

БАЛОТАЖ

172. МЕРКАДО МОИС НАТАН

224 гласа

БАЛОТАЖ

173. ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ

231 гласа

БАЛОТАЖ

174. МАРИАНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА

219 гласа

БАЛОТАЖ

175. ЗДРАВКО АНДОНОВ СТОЙЧЕВ

219 гласа

БАЛОТАЖ

176. МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА

221 гласа

БАЛОТАЖ

177. ГЕОРГИ НУШКОВ ДЖАМБАЗОВ

221 гласа

БАЛОТАЖ

178. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТАЛЕВ

257 гласа

БАЛОТАЖ

179. ВИХРЕН ГОГОВ ГРОЗЕВ

252 гласа

БАЛОТАЖ

180. СИЛВИЯ ЦЕЦОВА АЛЕКСАНДРОВА

403 гласа

БАЛОТАЖ

181. СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА

402 гласа

БАЛОТАЖ

182. СИЛВИЯ СВЕТОСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА

393 гласа

БАЛОТАЖ

183. КИРИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

387 гласа

БАЛОТАЖ

184. СИЛВИЯ ВЕНЕЦКОВА ПАУНОВА

392 гласа

БАЛОТАЖ

185. СТАНИМИР ИВАНОВ ХРИСТОВ

390 гласа

БАЛОТАЖ

186. ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

407 гласа

БАЛОТАЖ

187. МИЛА АТАНАСОВА КОЛАРОВА

402 гласа

БАЛОТАЖ

188. ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА СПАСОВА

399 гласа

БАЛОТАЖ

189. ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ

392 гласа

БАЛОТАЖ

190. АТАНАС АСЕНОВ МАХЛЕЛИЕВ

250 гласа

БАЛОТАЖ

191. ЯСЕН АТАНАСОВ МАХЛЕЛИЕВ

246 гласа

БАЛОТАЖ

192. СВЕТЛАНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

228 гласа

БАЛОТАЖ

193. ВАНЯ ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА

229 гласа

БАЛОТАЖ

194. ПЕТРОМИР ИВАНОВ КЪНЧЕВ

222 гласа

БАЛОТАЖ

195. МАРИАНА ИВАНОВА ЯКИМОВА

351 гласа

БАЛОТАЖ

196. СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВА

464 гласа

БАЛОТАЖ

Въз основа на изборните резултати и на основание чл. 108 ал.1 от ЗАдв. Избитателната комисия

РЕШИ

 Насрочва допълнителен избор на 1ви февруари от 9 до 17 часа във Фондация Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ в гр. София, ул. Калоян 8, IV ет.

 Решението подлежи на обжалване по чл. 106, ал.4 от ЗАдв.

 Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

Председател:

Членове:

 

1. .........................................

 

2. .........................................

 

 

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020