Home

sak-sas.bg

Дисциплинарен Съд - изготвени решения по ДД

Печат PDF

Дисциплинарния Съд при Софийска Адвокатска Колегия Ви Съобщава че, решенията по ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА. Наложени са наказания, които подлежат на обжалване в 14 дневен срок от 22.04.2014 г. За повече информация, моля посетете следната страница Обявления на ДС

БИЗНЕСЪТ В ПРАВОТО: менажиране на адвокатската професия и изграждане на отношения с клиентите

Печат PDF

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

           Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на Младите Адвокати” (АМА) (ф.д.23512/1992г.) има удоволствието да Ви покани на организирания от АМА семинар на тема:

БИЗНЕСЪТ В ПРАВОТО:

менажиране на адвокатската професия и изграждане на отношения с клиентите“,

 който ще се проведе на 12 май 2014 г. (понеделник) от 14:00 часа в залата на САС в Търговския дом.

           Участват трима лектори, които ще говорят на следните теми:

          1. адвокат Марио Топчийски, Председател на „Асоциация Адвокати за Промяна“ и член на Висшия адвокатски съвет – „Планиране и управление на адвокатската практика – деонтологични аспекти“;

          2. адвокат Елка Пороминска, член на Софийския адвокатски съвет – проблеми на правната помощ;

          3. адвокат Георги Бакалов, член на Софийския адвокатски съвет – „Ролята на комуникационните умения в практиката на адвоката“;

          4. адвокат Даниела Джабарова – Анагностопулу, доктор по право, член на Софийската и на Атинската адвокатски колегии – „Правен мениджмънт в международната практика“.

           Входът за семинара е безплатен.

 11 април 2014г.                                                          Председател на АМА:

адвокат Любомир   Талев

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 15.04.2014г.

Печат PDF

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 15.04.2014г

Продължение...

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 22.04.2014г.

Печат PDF

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 22.04.2014г

Продължение...

СЕМИНАРИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ НА АДВОКАТИТЕ (UIA)

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Можете да разгледате възможностите за повишаване на Вашата професионална квалификация на световно ниво!

1/ Място и време:       Валенсия, Испания  -  8-10 май 2014г.;
Тема:                         „Възможностите, свързани с възстановяването на пазара на недвижимите имоти”;
Линкове по езици:     http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46989/les-opportunit%C3%A9s-li%C3%A9es-%C3%A0-la-relance-du-march%C3%A9-immo
                                http://www.uianet.org/en/evenement/type-46990/opportunities-arising-reactivation-real-estate-mar

2/ Място и време:       Истанбул, Турция  -  17-18 май 2014г.;
Тема:                         „Ролята на синдикатите и на комитетите в предприятията в живота търговските дружества”;
Линкове по езици:   http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46989/le-r%C3%B4le-des-syndicats-et-des-comit%C3%A9s-dentreprise-d
                                 http://www.uianet.org/en/evenement/type-46990/role-trade-unions-and-works-councils-life-corporat

3/ Място и време:       Страсбург, Франция  -  5-6 юни 2014г.;
Тема:                         „Новости в юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека в гражданско-правната и в наказателно-правната материя”;
Линкове по езици:    http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46989/actualit%C3%A9-sur-la-jurisprudence-de-la-cedh-en-mati%C3%A8
                                http://www.uianet.org/en/programme/seminaires/22928

Copyright © sak-sas.bg 2014