Home

sak-sas.bg

UIA: Évènements du mois de Septembre

Печат PDF

UIA-Newsletter

Chers membres, chers collègues, (Скъпи членове, скъпи колеги,)

Rejoignez-nous en septembre dans trois villes magnifiques et attractives : l’antique Athènes, la paisible Luxembourg et Thessalonique, l’énergique. Les thèmes traités seront : la rédaction de contrats de vente internationale, les enjeux de la protection des données personnelles et le 20ème forum mondial des centres de méditations de l’UIA.

(Предлагаме Ви да се съберем в три прекрасни и атрактивни града: античната Атина, мирния Люксембург и Солун –енергичния. Темите, които ще се коментират там са: Атина – Редакция на договорите за международна продажба, Люксембург – Залозите при защита на личните данни и Солун – 20-ти Международен форум на центровете по медиация на UIA)

Продължение...

Изменения и допълнения на Правилника за вписванията

Печат PDF

Във връзка с измененията и допълнението на Правилника за вписванията (Дв. бр. 63/1.08/2014) и за подобряване на организацията на работата на съдиите по вписванията при Софийския районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 6 от Закона на съдебната власт,

icon-pdf За повече детайли вижте тук

Есенни семинари в Лозенец - записване

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме тези от Вас, които са платили по банков път такса за участие в есенните семинари, които ще се проведат в базата ни в село Лозенец, че следва да се запишат за участие при библиотекаря Лъчезар Спасов на телефон 987 05 19, вътрешен 120. Плащането на таксата, без записване, не е достатъчно условие за участие в семинарите.

Списък на дежурни адвокати за 01.08.2014 до 31.08.2014

Печат PDF

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.08.2014 г.До дата: 31.08.2014 г.

Продължение...

ОД „ Лозенец” разполага със свободни стаи

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че от 15.08. до 28.08.2014 г  ОД „ Лозенец” разполага със  свободни
стаи, както следва :
 -  с две легла – 5 бр.;

 -  с три легла – 10 бр.;

 -  с четири легла – 1 бр.

За допълнителна информация тел. 0879 292215 – Петко Генчев.

От ръководството на САК

Copyright © sak-sas.bg 2014