Home

sak-sas.bg

Отчет дежурени адвокати м.Май

Печат PDF

         Уважаеми колеги,

През периода от 01 до 31 МАЙ в САК са постъпили/приети 227 искания за дежурен адвокат. От тях по ЗЗ и ЗЗД исканията са 62, което е увеличение с около 15 %. Неприети дежурства са 37, което е приблизително с 18 % НАМАЛЕНИЕ в сравнение с предходния месец, като се запазва тенденцията в извън работно време, празничните и почивните дни отказите да са повече от тези в работно време.

Запазва се съотношението на постъпилите/приетите искания в работно към извънработно време, празничните и почивните дни, което е приблизително 5 към 1.

Разпределението на постъпилите/приетите искания за служебен защитник от списъка на дежурните адвокати са посочени в справката(прил. № 1).

СПРАВКА

за приетите искания в САК и разпределението им (приемането/отказването) на дежурните адвокати

за периода 01 до 31 май 2016 година

Продължение...

Общото събрание на адвокатите от страната

Печат PDF

Общо събрание на адвокатите от страната - 27 и 28.02.2016 г.

Уважаеми колеги,
Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе в Националния дворец на културата,  зала 6 – запад, вход А6. Общото събрание ще започне от 8.30 ч., а в хипотезата на чл. 11, ал.3, изр. 2 от Закона за адвокатурата – в 9.30 ч.

ДЕЛЕГАТИ
ЗА ОБЩОНО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА 27 и 28 ФЕВРУАРИ 2016 г. СОФИЯ:

Продължение...

Подкрепа на ЗИДЗА

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На свое заседание, проведено на 21.06.2016г., Софийският адвокатски съвет взе решение САК да подкрепи мероприятията, организирани от АК Благоевград в подкрепа на ЗИДЗА и прозовава адвокатите от САК да вземат участие в събранието, насрочено за утре 22.06.2016г., от 14.00 до 15.00 часа, пред сградата на Народното събрание на булевард „Дондуков” №1 /бивш Партиен дом/.

САС

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 20.06.15 г.

Продължение...

11th Winter Seminar, Chamonix – March 5-12, 2016/ Attention, Hotel Deadline: January 11, 2016/ REGISTER NOW!

Печат PDF

UIA-Seminar

Dear members, dear colleagues,

HAPPY NEW YEAR!

The UIA is very happy to remind you  to its 11th Winter Seminar on the topic of Cross-border M&A Transactions – Corporate, Regulatory, Litigation/Arbitration and Related Issues" being held in Chamonix, France, from March 5 to 12, 2016. Disregard this mail if you have already registered both for the hotel and for the seminar.

Продължение...

Copyright © sak-sas.bg 2016