Home

sak-sas.bg

Остават само още 7 дни до края на срока за записване срещу преференциална такса

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че остават само още 14 дни до края на срока за записване срещу преференциална такса за участие в организирания от Софийския адвокатски съвет, Висшия адвокатски съвет и Международния съюз на адвокатите /UIA/, международен семинар на тема „Съдът на Европейския съюз и Националния съд – ролята на адвоката“.

Семинарът ще се проведе на 25 и 26 септември тази година в хотел „Маринела“, бивш „Кемпински-Зографски“.

Предлагаме по-долу на Вашето внимание предварителната програма, цените и формулярите за записване.

Софийски адвокатски съвет

Уведомление назначаване на дежурни адвокати

Печат PDF

                                     У В Е Д О М Л Е Н И Е                                            

                                     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

             Уведомяваме Ви, че с писмо изх. № 1529/21.08.2015г. на САК, всички органи и институции, които допускат правна помощ и назначават дежурни адвокати следва да спазват установения по закон ред за определянето на адвокати, които осъществят правна помощ, както и задължението им искането по чл. 30 ал. 1 от ЗПП за определяне на дежурен адвокат да бъде предоставяно в САК не по-късно от три часа преди определения за сътветното производство час.

            Назначаването на дежурни адвокати следва да става след посочването им от САС.

          САС няма да издава Уведомителни писмя за извършени назначения не по установения ред, както и няма да одобрява отчети за оказана правна помощ в нарушение на закона, приетите критерии и решенията на САСъвет.

            За оказана от дежурните адвокати правна помощ не по установения ред ще се внася в САС сигнал за дисциплинарно нарушение на чл. 132 т. 6 от Закона за адвокатурата, когато бъде установено такова за всеки отделен случай.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

/Петър Китанов/

ОД”Лозенец” - свободни места

Печат PDF

РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

уведомява адвокатите - членове на САК и адвокатите от страната, които желаят да ползват ОД”Лозенец” собственост на САК , че има свободни места за периода от: 15.08. до 28.08. и от 30.08. до 12.09.2015 г.

Лице за контакт и информация Петко Генчев, тел.0879 292 215.

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЖАНСКО ПРАВО

Печат PDF

SeminarУважаеми колеги,

          Открито е записването за участие в безплатното обучение по бежанско право за адвокати, което ще се проведе на 30 септември 2015 година в град София. Обучението се организира и осъществява от „Фондация за достъп до права – ФАР“ с основател адвокат Валерия Иларева и „Комисията по предоставяне на убежище“ към Администрацията на Президента на Република България с председател г-жа Лиляна Станкова. Обучението е част от проектаПодобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието“, съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Предварително записалите се участници в обучението ще получат безплатно изготвения в рамките на проекта сборник на български език с нормативни актове и съдебна практика относно правата на бежанците съгласно европейското, международното и националното право. Повече информация за проекта и неговите продукти е достъпна на www.refugees.farbg.eu.

Запишете се онлайн на адрес http://refugees.farbg.eu/category/sabitia/obuchenia-i-seminari/

          Записването продължава до попълване на местата, чийто предвиден брой е 30!

            Повече подробности вижте на: https://www.facebook.com/events/1477791245872913/

UIA 7th BUSINESS LAW FORUM: Private Equity – New Trends

Печат PDF

UIA-Seminar

UIA 7th BUSINESS LAW FORUM: Private Equity – New Trends

Frankfurt, Germany - Sept. 11 & 12, 2015

#UIABLF

Only 1 week left to benefit from the early bird rate!

Продължение...

Copyright © sak-sas.bg 2015