Home

sak-sas.bg

Общото събрание на адвокатите от страната

Печат PDF

Общо събрание на адвокатите от страната - 27 и 28.02.2016 г.

Уважаеми колеги,
Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе в Националния дворец на културата,  зала 6 – запад, вход А6. Общото събрание ще започне от 8.30 ч., а в хипотезата на чл. 11, ал.3, изр. 2 от Закона за адвокатурата – в 9.30 ч.

ДЕЛЕГАТИ
ЗА ОБЩОНО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА 27 и 28 ФЕВРУАРИ 2016 г. СОФИЯ:

Продължение...

11th Winter Seminar, Chamonix – March 5-12, 2016/ Attention, Hotel Deadline: January 11, 2016/ REGISTER NOW!

Печат PDF

UIA-Seminar

Dear members, dear colleagues,

HAPPY NEW YEAR!

The UIA is very happy to remind you  to its 11th Winter Seminar on the topic of Cross-border M&A Transactions – Corporate, Regulatory, Litigation/Arbitration and Related Issues" being held in Chamonix, France, from March 5 to 12, 2016. Disregard this mail if you have already registered both for the hotel and for the seminar.

Продължение...

Събеседване с подалите заявления за вписване в регистъра на адвокати и младши адвокати

Печат PDF

Ръководството на Софийския адвокатски съвет

уведомява, че:

 

1. На 19.09.2016 г. от 14.00 ч. в залата на САС на бул. „Тодор Александров” №137 ще се проведе събеседване с:

1.Подалите заявление за вписване в регистъра за младши адвокати:

1

Константин Ангелов Стойчев

 

 

2

Никола Иванов Ненков

 

 

3

Мариана Нацкова Дойчева

 

 

4

Надежда Данаилова Самарджиева

 

 

5

Марин Миланов Истатков

 

 

6

Елица Петрова Желева

 

 

7

Надежда Даирбекова Файфел

 

 

8

Елена Йорданова Йотова-Йорданова

 

 

9

Николай Илчев Илчев

 

 

10

Борислава Бориславова Сергиева

 

 

11

Диана Георгиева Колева

 

 

12

Лидияна Юлиева Миленова

 

 

13

Владислав Бисеров Божиков

 

 

14

Яна Дончева Маринова*

 

 

15

Красина Славчова Панова*

 

 

2.Подалите за вписване в регистъра за адвокати:

1

Зорница Валентинова Крумова

 

 

2

Катерина Асенова Хаджиева

 

 

3

Николай Димов Драгиев

 

 

4

Полина Йорданова Величкова

 

 

5

Станислав Михайлов Стефанов

 

 

6

Мартин Атанасов Емилов

 

 

7

Любомир Яворов Цветанов

 

 

8

Димитър Александров Хаджигеоргиев

 

 

9

Светлана Валентинова Чаушева

 

 

10

Силвия Сергеева Рибанчова

 

 

11

Константин Стойчев Белев

 

 

12

Надежда Петрова Георгиева

 

 

13

Ивета Валериева Христоскова

 

 

14

Лора Станиславова фон Краузе

 

 

15

Стоил Савов Алипиев

 

 

16

Пламен Петров Неделчев

 

 

17

Ангел Георгиев Чорбов

 

 

18

Асан Махмудов Имамов

 

 

19

Кристина Красимирова Стоянова

 

 

20

Анастасия Атанасова Морова

 

 

21

Лиляна Антова Марина

 

 

22

Стоил Лазаров Манчев

 

 

23

Олга Максимова Стоянова

 

 

24

Поля Бенкова Демирева

 

 

25

Веселина Руменова Райковска-Офтринг

 

 

26

Ангел Станиславов Стойчев

 

 

27

Михаил Иванов Илиев

 

 

28

Гена Цветкова Велковска*

 

преместване

29

Димитър Георгиев Балкански*

 

 

30

Цветана Николова Каменова*

 

 

31

Стефания Димитрова Веселинова-Стоилова*

 

 

32

Венцислав Иванов Ганов*

 

 

33

Светослав Пенчев Казаков*

 

 

34

Юлия Пенчева Маринова*

 

 

35

Иво Христов Спасов*

 

 

36

Люба Илиева Атанасова*

 

 

37

Жельо Николов Желев*

 

 

 

Забележка:

  1. 1.Означените със „ * ” са адвокати от други колегии подали заявление за вписване към САК.

Секретар

на Софийски адвокатски съвет

Свободни места за ОД”Лозенец”

Печат PDF

Ръководството на СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

уведомява адвокатите - членове на САК и адвокатите от страната, които желаят да ползват ОД”Лозенец” собственост на САК , че има свободни места за периода от: 16.07. до 29.07.; от 31.07. до 13.08. и от 15.08. до 28.08.2016 г.

Лице за контакт и информация Петко Генчев, тел.0879 292 215.

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                       

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 12.10.16 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Copyright © sak-sas.bg 2016