Home

sak-sas.bg

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ            

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА


Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 19.03.18 г.

Продължение...

16 – ти април: Ден на Конституцията и юриста

Печат PDF

konstitucУважаеми колеги,

Днес е Денят на Конституцията и юриста. За всички нас, които сме обвързали съдбата си с правото, това е специален празник.

Желаем Ви смело посрещане на всяко професионално предизвикателство и удовлетворение от избора на адвокатската професия.

Честит празник!

Софийски адвокатски съвет

Списък на дежурни адвокати за 01.04.2018 до 30.04.2018

Печат PDF

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.04.2018 г. до дата: 30.04.2018 г.

Продължение...

Тематичен конспект за изпита за адвокати и младши адвокати

Печат PDF

icon-wordТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ

1. НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ
1. Наказателноотговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните.
2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние, престъпен резултат, причинна връзка. Обществена опасност и противоправност на престъплението.
3. Обстоятелства, изключващи обществената опасност и противоправност на деянието (неизбежна отбрана, крайна необходимост, оправдан стопански риск).
4. Вина - същност и определение. Форми на вината. Умисъл - същност, определение и видове. Непредпазливост - същност, определение и видове. Грешката и нейното значение.
5. Стадии на умишленото престъпление. Опит - определение и видове. Наказуемост на приготовлението и опита.
6. Съучастие в престъпление - основни форми и тяхното разграничаване. Наказуемост на съучастниците.
7. Множество престъпления. Видове усложнена престъпна дейност продължавано престъпление, съставно престъпление и др. Съвкупност от престъпления. Рецидив. Опасен рецидив.
8. Принципи за определяне на наказанието от съда. Индивидуализация. Алтернативни и кумулативни санкции. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание -  обща характеристика и видове. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни.
9. Престъпления против живота. Убийство - видове, състави. Причиняване на смърт по не¬предпазливост.
10. Престъпления против здравето -  видове телесни повреди.

Продължение...

Почивки за сезон 2018 г. в Оздравителен дом "Лозенец"

Печат PDF

СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

на основание решение от 03.04.2018 г., уведомява адвокатите - членове на САК и адвокатите от страната, които желаят да ползват базата собственост на САК в ОД”Лозенец” – с. Лозенец, област Бургас през сезон 2018 г. За целта е необходимо да подадат бланка заявление по образец, считано от 16. 04.2018 г. до 18.05. 2018 г. включително. Бланките за заявления могат да се получат в сградата на бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2., ст. 4, в Търговския дом на бул. „Витоша” № 1, ет. 3 или се изтегли от сайта на САК. Попълнените заявления се предават в регистратурата бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2, ст. 4.

Продължение...

Copyright © sak-sas.bg 2018