Home

sak-sas.bg

Правна помощ - отчети

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме ви, че можете да податете отчети за всички приключени до момента дела.

Същите ще ви бъдат изплатени в най-кратък срок от НБПП.


Председател на САС- Петър Китанов

Пропусквателния режим в новата сграда на Софийския районен съд

Печат PDF

Уважаеми колеги,

          Много от Вас поставят пред Софийския адвокатски съвет изключително острия проблем за пропусквателния режим в новата сграда на Софийския районен съд. За решаването на този проблем ние предприехме постъпки веднага след отварянето на главния вход откъм булевард „Цар Борис III”.

Както Ви уведомихме на сайта на колегията през месец юли проведохме специално заседание, посветено на проблемите в различните съдилища. На това заседание бяха обсъдени и обобщени проблеми, поставени от колеги писмено или устно пред ръководството на САК и пред членове на съвета. В резултат на взетите решения бяха изпратени писма до председателите на СРС и СГС, в които бяха поставени повдигнатите въпроси. Един от тези въпроси е за пропусквателния режим в сградата на булевард „Цар Борис III”. Към настоящото съобщение можете да намерите приложени нашето писмо до Председателя на СРС и неговия отговор.

Въпросът за пропусквателния режим в новата сграда на СРС е предмет и на въпрос на наш колега, народния представител Петър Славов, към Министъра на правосъдието. Предлагаме на Вашето внимание и отговора на министъра.

Уважаеми колеги, искаме да Ви уверим, че не считаме нашата работа по този въпрос за изчерпана със запознаването Ви с приложените документи. Софийският адвокатски съвет търси и ще продължава да търси решение на проблема, съобразно закона и гарантираните ни права за свободно и нормално упражняване на професията ни.

Запитване до председателя на СРС

Отговор от председателя на СРС

Отговор на министъра на правосъдието

САС

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 01.10.15 г.

Продължение...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - семинар в ОД "Лозенец"

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Семинарът в ОД"Лозенец" е за адвокати, вписани в САК.Всички останали се считат за външни лица.  Таксата участие за външни лица е 60 лв.

ОБЯВЯВАМЕ ТЕМИТЕ И ЛЕКТОРИТЕ ЗА ОСТАНАЛИТЕ ДНИ:

          17.09.2015г.

          тема: Личностни особености на извършителите на престъпления по НК. Интерактивни занимания.

         ЛЕКТОР: Елеонора Георгиева - психолог от Института за изследване на конфликти.

         18.09.2015г.

        тема: Член 1 от ЗОДОВ и изисквания за наличие на ефективно вътрешно правно средство за защита на основните права и свободи според критериите на ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ.

        Практика на административните съдилища и ВКС.

        ЛЕКТОР: Таня Куцарова - съдия от ВАС.

UIA 11th WINTER SEMINAR: Cross-border M&A Transactions

Печат PDF

UIA-Seminar

UIA 11th WINTER SEMINAR

Chamonix, France

March 5-12, 2016

Cross-border M&A Transactions

Corporate, Regulatory, Litigation/Arbitration and Related Issues

Third General Invitation for Speakers

(Ignore if you have already responded)

We continue to be very delighted about the great feedback of members who want to speak during the 11th Winter Seminar. We have so far 25 interested speakers listed. They represent already a good diversity. We have speakers from 4 continents and 16 jurisdictions. We are happy to be able to add a few more speakers and encourage you to apply to becoming one.  Please find the preliminary program for the sessions enclosed. As in former years, we would love to gain two speakers from common law jurisdictions and two speakers from civil law jurisdictions for each session. We are shooting for having a preliminary brochure ready for the Congress in Valencia. Therefore, please respond by this Monday, October 05, 2015.

Please send your proposal to Franz Schubiger ( Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ) cc: Francisco Ramos Romeu ( Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ), Louis Burke, ( Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ) and Winfried Schmitz, ( Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ). For any questions you may have, please do not hesitate to contact either Franz Schubiger (by email or phone: +41 44 217 91 11) or Louis Burke (by email or phone +1 (212) 682 1700) or anybody of the Organizing Committee (see, Program).

The detailed conditions for the seminar will be provided at a later stage. It is planned to grant speakers a discount on the regular registration fee for the seminar. Please note, as usual with UIA, speakers have to bear all other costs themselves.

For the Organizing Committee

Franz Schubiger          Winfried F. Schmitz

Copyright © sak-sas.bg 2015