Home

sak-sas.bg

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 09.04.2014г.

Печат PDF

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 09.04.2014г

Продължение...

Дисциплинарен Съд - изготвени решения по ДД

Печат PDF

Дисциплинарния Съд при Софийска Адвокатска Колегия Ви Съобщава че, решенията по ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА. Наложени са наказания, които подлежат на обжалване в 14 дневен срок от 07.04.2014 г. За повече информация, моля посетете следната страница Обявления на ДС

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 08.04.2014г.

Печат PDF

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 08.04.2014г

Продължение...

СЕМИНАРИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ НА АДВОКАТИТЕ (UIA)

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Можете да разгледате възможностите за повишаване на Вашата професионална квалификация на световно ниво!

1/ Място и време:       Валенсия, Испания  -  8-10 май 2014г.;
Тема:                         „Възможностите, свързани с възстановяването на пазара на недвижимите имоти”;
Линкове по езици:     http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46989/les-opportunit%C3%A9s-li%C3%A9es-%C3%A0-la-relance-du-march%C3%A9-immo
                                http://www.uianet.org/en/evenement/type-46990/opportunities-arising-reactivation-real-estate-mar

2/ Място и време:       Истанбул, Турция  -  17-18 май 2014г.;
Тема:                         „Ролята на синдикатите и на комитетите в предприятията в живота търговските дружества”;
Линкове по езици:   http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46989/le-r%C3%B4le-des-syndicats-et-des-comit%C3%A9s-dentreprise-d
                                 http://www.uianet.org/en/evenement/type-46990/role-trade-unions-and-works-councils-life-corporat

3/ Място и време:       Страсбург, Франция  -  5-6 юни 2014г.;
Тема:                         „Новости в юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека в гражданско-правната и в наказателно-правната материя”;
Линкове по езици:    http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46989/actualit%C3%A9-sur-la-jurisprudence-de-la-cedh-en-mati%C3%A8
                                http://www.uianet.org/en/programme/seminaires/22928

"График на Квалификационните Вторници" за Младши адвокати от САК

Печат PDF

Г   Р   А   Ф   И   К

за

ОБУЧЕНИЯ и СЕМИНАРИ

на

МЛАДШИ АДВОКАТИ

на

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – 2014 г.

           През 2014 г. в изпълнение на разпоредбите на Закона за адвокатурата, на Наредба № 4/09.01.2006г. за обучение и квалификация на адвокатите на Висшия адвокатски съвет и другите, свързани с тази дейност подзаконови актове, Софийска адвокатска колегия уведомява своите членове и адвокатите от страната за организираните от нея

Продължение...

Copyright © sak-sas.bg 2014