Home Actualité Становище

Становище

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

На заседанието си на 07.04.2020 г. Софийският адвокатски съвет прие  становище с конкретни предложения за промени в Закона за мерките и  действията по време на извънредното положение и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с текста на което можете да се запознаете тук

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020