Home Actualité Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

ПРИЛОЖЕНИЕ            
Номер    Име    Номер карта    Личен номер
    *Адвокати*    -----    -----
1    А.Е.Б.    SAK9765    1200642910
2    И.Г.П.    SAK9766    1600631610
3    М.Р.М.    SAK9767    1000234110
4    М.П.Ч.    SAK9768    1100700710
5    П.А.П.    SAK9769    1600593510
6    Р.И.Н.    SAK9770    1300302610
7    Р.И.С.    SAK9771    1000586010
8    Р.А.П.    SAK9772    1100097910
    *Младши*    -----    -----
1    Д.С.Р.    SAK9773    4000183910
    *Асистенти*    -----    -----
1    Д.И.Н.    SAK9774    5200142210
2    И.С.Х.    SAK9775    5500144310
3    Н.А.Б.    SAK9776    5900144210

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020