Home Actualité ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

There are no translations available.

НАЦИОНАЛЕН  ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС, част от Ековис Холдинг Груп България, предлагат на вниманието на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – СОФИЯ
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
на 12, 13 и 14 септември 2019 г. (четвъртък, петък и събота),
в гр.София, парк хотел „Витоша”


Лектори:
Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд
Светлана Калинова - съдия във Върховния касационен съд
Ивайло Василев – адвокат, преподавател по вещно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”

Записванията може да извършите чрез формат за записвания на сайт https://ncle.bg или на тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58, факс: 02 818 58 59, мейл: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. или Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .
Лица за контакти: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

Записването за участие е до 09.09.2019 г. или до изчерпване на местата в залата.

Може да се запознаете с програмата тук

 

12, 13 и 14.09.2019г. – ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

Лектори:

Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд

Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд

Ивайло Василев – адвокат, преподавател по вещно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“

Курсът ще се проведе на 12, 13 и 14 септември 2019 г. в гр. София , парк хотел “Витоша”

ПРОГРАМА

12 септември 2019г. (четвъртък)

13:30 – 14:00 ч. – Регистрация на участниците.

14:00 ч. – 15:30 ч.

Собственост и вещни права – понятие и видове. Частна, държавна и общинска собственост. Придобиване на вещни права от държавата и общината. Възстановяване на правото на собственост.

Лектор: Камелия Маринова

15:30 ч. – 16:00 ч. – Кафе пауза

16:00 ч. – 17:30 ч.

Способи за придобиване на вещни права. Придобивна давност.

Лектор: Камелия Маринова

13 септември 2019 г.(петък)

09:00 ч. – 10:30 ч.

Територии и поземлени имоти. Видове. Правен статут на урегулираните и неурегулираните имоти. Кадастър и имотен регистър. Същност и функции. Създаване и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Съдържание на имотния регистър.

Лектор: Камелия Маринова

10:30 ч. – 11:00 ч. – Кафе пауза

11:00 ч. – 12:30 ч.

Актове за собственост върху недвижими имоти. Валидизационни закони. Вписване. Защита на правото на собственост по съдебен ред. Вписване на искови молби.

Лектор: Светлана Калинова

12.30 – 14.00 – обяд

14.00 ч. – 15.30 ч.

Наследяване – понятие и видове. Наследство и неговото откриване. Приемане и отказ от наследство. Продажба на наследство. Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред на наследяване по закон. Наследяване по завещание. Завещание – понятие и видове. Форма и съдържание. Запазена и разполагаема част. Информационни системи на завещанията.

Лектор: Светлана Калинова

15.30 ч. – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 ч. – 17.30 ч.

Съсобственост – възникване, видове, упражняване на права от съсобствениците, прекратяване. Отношения между съпрузите.

Лектор: Светлана Калинова

14 септември 2019г. (събота)

9.00 ч. – 10.30 ч.

Персонална и реална система на вписване в България. Общи правила на охранителните производства по ГПК и приложението им в производството по вписване. Разграничение между функциите на служителите в Агенцията по вписванията и съдиите по вписванията. Движение и приключване на делата по вписванията. Книги за вписванията по Правилника за вписванията. Удостоверявания, справки по нотариалните книги, преписи. Постановяване на откази от съдията по вписванията – процедура, възможности за защита срещу отказа – основания и правни последици. Съдебна практика.

Лектор: Ивайло Василев

10.30 ч. – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 ч. – 12.30 ч.

Действие на вписването. Значение на оповестяването на вписани актове. Противопоставимост спрямо трети лица на вписани актове – нотариални актове, наеми, аренди в земеделието, апорт на вещно право в търговско дружество, особен залог на търговско предприятие. Вписване на актове със смесено оповестително-защитно и конститутивно действие – ипотеки, възбрани, молби по чл. 67 от Закона за наследството, отказ от собственост по чл. 100 от Закона за собствеността. Основни положения при извършване на нотариални действия от съдията по вписванията по чл. 82 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Съдебна практика.

 Лектор: Ивайло Василев

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена: 300 лв. /Цената е без ДДС/. За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. 

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек

Доплащане за единична стая – 30 лв. на нощувка

Записването за участие е до 09.09.2019 г. или до изчерпване на местата в залата.

Записванията може да правите чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58

факс 02 818 58 59, мейл: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. или Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

или в брой в офиса на фирмата:

Адрес: 1404София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020