Home Actualité СЕМИНАР ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

СЕМИНАР ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

There are no translations available.

30.05.2019 – 02.06.2019 г.,
с. Лозенец, Почивна станция на САК 
30.05.2019 г.             Настаняване и регистрация на участниците


31.05.2019 г.

9.30 ч. – 11.00 ч.       тема "Касационно обжалване. Възобновяване на наказателни дела.

                                   Правомощия на съдилищата след връщане на делата " - 1 част.
                                   Лектор: Капка Костова, съдия във Върховния касационен съд.


11.00 ч. – 11.30 ч.     Кафе-пауза
   

11.30 ч. – 13.00 ч.     тема "Касационно обжалване. Възобновяване на наказателни дела.

                                   Правомощия на съдилищата след връщане на делата " - 2 част.
                                   Лектор: Капка Костова, съдия във Върховния касационен съд.


01.06.2019 г.

9.30 ч. – 11.00 ч.       тема "Касационно обжалване. Възобновяване на наказателни дела. Правомощия на съдилищата след връщане на делата " -  3 част.
Лектор: Капка Костова, съдия във Върховния касационен съд.

 

11.00 ч. – 11.30 ч.     Кафе-пауза

11.30 ч. – 13.00 ч.     тема „Групиране на наказания. Приспадане на периоди на задържане и търпяно наказание. Привеждане на наказанието в изпълнение. Изпълнителска давност.“

Лектор: прокурор Андрей Янкулов, Софийска градска прокуратура

02.06.2019 г.   

9.30 ч. – 11.00 ч.       тема „Отлагане и прекъсване на наказанията "лишаване от свобода" и "пробация". Преустановяване на изпълнението на наказанието "пробация".

Предсрочно освобождаване.

Нови положения при трансфера на осъдени лица от държави - членки на ЕС след предстоящото транспониране на РР 2008/909/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в ЕС.“- 1 част.

Лектор: прокурор Андрей Янкулов, Софийска градска прокуратура

 

11.00 ч. – 11.30 ч.     Кафе-пауза


11.30 ч. – 13.00 ч.      тема „Отлагане и прекъсване на наказанията "лишаване от свобода" и "пробация". Преустановяване на изпълнението на наказанието "пробация".

Предсрочно освобождаване.

Нови положения при трансфера на осъдени лица от държави - членки на ЕС след предстоящото транспониране на РР 2008/909/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в ЕС.“- 2 част.

Лектор: прокурор Андрей Янкулов, Софийска градска прокуратура

14.00 ч.                      отпътуване
   

Уважаеми колеги,


            Желаещите да се запишат за участие в семинара трябва да заплатят такса-участие както следва: 30 лв. при настаняване по двама души в стая и 60 лв. при единично настаняване в стая в касите на САК.

Записването за семинара ще се извършва до 27.05.2019 г. - включително или до изчерпване на местата при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов на тел: 0879/29 22 17 или 02/904 80 20 или на място в сградата на САК на бул.”Витоша” № 1А след заплащане на такса-участие.

 

Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020