Home Actualité Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

 

Номер Име Личен номер
*Адвокати* -----
1 А.К.Х. 1800657210
2 А.М.М. 1700710810
3 А.А.К. 1300711310
4 Б.М.И. 1000082410
5 Б.Г.К. 1000711410
6 В.И.Ж. 1400711010
7 В.И.Ц. 1000712610
8 В.М.Е. 1600711510
9 В.В.Я. 1100655210
10 В.А.К. 1900711710
11 В.И.З. 1200711610
12 Г.Р.К. 1400712510
13 Д.И.Г.-Д. 1000708610
14 Д.В.З. 1500711810
15 Й.Е.А. 1100711910
16 К.В.Т. 1000112410
17 К.Ю.Ч. 1500705910
18 К.К.Д. 1000709010
19 Л.П.И. 1200710110
20 М.И.И. 1200712010
21 М.Н.А. 1900705810
22 Н.Г.М. 1400647610
23 Н.П.А. 1900712110
24 П.Х.С. 1100571510
25 П.М.К. 1500712210
26 П.С.К. 1900100310
27 П.А.М. 1300710910
28 С.Х.В. 1100712310
29 Х.П.Х. 1800712410
*Младши* -----
1 С.М.И. 4500183210
*Асистенти* -----
1 А.В.А. 5600140210
2 А.П.К. 5900140410
3 В.Е.А.-С. 5600137710
4 Д.М.И. 5500140510
5 Д.Т.П. 5500139910
6 М.Д.Н. 5200140310
7 М.А.А. 5300140010
8 М.О.К. 5600139610
9 М.И.И. 5000139510
10 М.Л.Д. 5200139710
11 Р.В.Т. 5900139810
12 Р.Р.Д. 5000140110

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020