Home Actualité Във връзка с нов проект на ЗА

Във връзка с нов проект на ЗА

There are no translations available.

УВАЖАМИ КОЛЕГИ,

    На свое заседание от 26 февруари 2019 г., в съответствие с взетото решение на Общото събрание на адвокатите от страната от 23.02.2019 г. за изготвяне на проект за нов Закон за адвокатурата, Софийският адвокатски съвет взе решение да предложи на Висшия адвокатски съвет сформиране на работна група, която да изготви проект на изцяло нов Закон за адвокатурата, като използва достиженията на най-модерните закони в Европа, уреждащи адвокатската дейност, и вземе предвид конкретните предложения, направени като препоръки за изменения в действащия Закон за адвокатурата, които са съвместими с цялостната философия на нов и съвременен Закон за адвокатурата, от какъвто всички имаме нужда.
    В тази връзка Софийският адвокатски съвет е предложил в работната група да бъдат включени адвокати с доказан професионализъм и опит, които се ползват с високо доверие в адвокатурата. Считаме, че ако това предложение бъде прието от Висшия адвокатски съвет, работната група следва да започне незабавно работа и проектът за нов Закон за адвокатурата веднага след изготвянето му да бъде поставен на широко обсъждане от цялата Българска адвокатура, преди внасянето му в Народното събрание от лица, разполагащи със законодателна инициатива.
     
Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020