Home Actualité Пролетен семинар от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Сандански, Хотел „Медите“

Пролетен семинар от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Сандански, Хотел „Медите“

There are no translations available.

Софийският адвокатски съвет организира Пролетен семинар от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Сандански, Хотел „Медите“, по темите:

П Р О Г Р А М А

29.03.2019 г. – 31.03.2019 г.

гр. Сандански,

хотел „Медите“

29.03.2019г., петък

след 14.00 ч. - Настаняване и регистрация на участниците

30.03.2019г., събота

Тема: Ипотеката и особеният залог като обезпечения. Възбраната и запорът като обезпечителни мерки в исковия и изпълнителния процес (Анализ на актуалната съдебна практика).

Лектор: Валя Гигова, адвокат от Софийска адвокатска колегия.


9.30ч. – 11.00ч. – Първи панел – Особен залог. Същност, учредяване, погасяване на залога, форма и съдържание на договора за залог. Вписвания в ЦРОЗ или в съответния друг регистър.

11.00ч. – 11.30ч. – кафе-пауза

11.30ч. – 13.00ч. – Втори панел – Особен залог. Изпълнение по ЗОЗ. Конкуренция между ЗОЗ, ГПК, ДОПК и производството по несъстоятелност.

13.00ч. – 14.00 ч. – обяд

14.00ч. – 15.15ч. – Трети панел – Ипотеката като реално обезпечение. Същност на ипотеката. Учредяване. Ограничение между обща и специална ипотека. Обхват на ипотеката.

15.15ч. – 15.45 ч. – кафе-пауза

15.45ч. – 17.00 ч. – Четвърти панел – Удовлетворяване на ипотекарния кредитор при изпълнение по ГПК. Удовлетворяване в производството по несъстоятелност. Заличаване на ипотеката. Дискусия по темата с участниците.

31.03.2019г., неделя

Тема: Възбраната и запорът като обезпечителни мерки в изпълнителния процес.

Лектор: Таня Градинарова, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

09.30ч. – 11.00ч. – Първи панел – Запорът като обезпечителна мярка. Запор на движими вещи. Запор на вземания. Запор на вземане трудово възнаграждения и вземания за труд. Запор на банкова сметка. Ограничения.

11.00ч. – 11.30ч. - кафе-пауза

11.30ч. – 13.00ч. – Втори панел – Възбраната като обезпечителна мярка. Допускане и налагане на възбраната. Действие на възбраната. Заличаване на възбраната и правни последици от заличаването.

Дискусия по темата с участниците.

         Семинарът се организира и финансира от Софийски адвокатски съвет, като участниците в него доплащат 155 лв. при настаняване по двама адвокати в стая и 195 лв. при единично настаняване.

Колегите, които желаят да бъдат придружени от съпруг или друг придружител, който не е адвокат от САК, се настаняват в двойна стая, като заплащат 155 лв. за себе си и 195 лв. за придружителя.

На участниците в семинара, освен лекционните курсове и кафе-паузите, се осигуряват две нощувки със закуски, обяд на 30.03.2019 г. и две вечери – на 29.03. и 30.03.2019 г.

Участниците в семинара ще получат удостоверения за участие в проведено обучение за повишаване на професионалната квалификация.

Доплащането на таксата за участие се извършва в касите на САК – ул.”Тодор Александров” 137, ет. 2 или в търговския дом.

Записването ще се извършва до 27.03 2019г. или до изчерпване на местата при Десислава Кандева, тел: 0893 711 778, след което се заплаща таксата за участие.

До 27.03.2019 г. участниците могат да изпращат предварителни въпроси към лектора по темите на e-mail: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020