Home Actualité Въвеждащо обучение на адвокатите и членовете на адвокатските дружества и сдружения в Софийската адвокатска колегия

Въвеждащо обучение на адвокатите и членовете на адвокатските дружества и сдружения в Софийската адвокатска колегия

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Адвокатите, адвокатските дружества и сдружения са задължени субекти по смисъла на чл.4, ал.1, т.15 от ЗМИП. Във връзка с чл. 67. (1) от правилника следва да подадат до 15.02.2019 план за обучение по ЗМИП. На сайта на САК има приложен примерен такъв план.

Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020