Home Actualité Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

ПРИЛОЖЕНИЕ
Име Личен номер
*Адвокати* -----
1 Б.С.Е. 1300703510
2 Б.В.К. 1000703610
3 Д.Г.К. 1400703210
4 Д.А.В. 1600284110
5 Д.В.Н. 1200704210
6 И.К.К. 1900704310
7 Й.Д.Й. 1600703710
8 К.А.А. 1200703810
9 Л.К.Ц. 1900703910
10 М.М.П. 1000704010
11 Р.Р.А. 1200428410
12 С.П.П. 1600704110
13 С.П.А. 1300446710
14 Ф.Н.П. 1500574810
15 Ц.Е.К. 1000503910
16 Ч.А.Н. 1700703410
*Младши* -----
1 А.К.К. 4200174810
2 А.А.Г. 4000174610
3 А.В.С. 4600174710
4 А.Е.Ч. 4300174510
5 А.П.А. 4900174910
6 Б.К.Т. 4200175210
7 Б.Б.П. 4000175010
8 Б.А.Т. 4600175110
9 В.К.А. 4900175310
10 В.С.С. 4500175410
11 В.Н.К. 4100175510
12 В.А.В. 4800175610
13 Г.С.Х. 4400175710
14 Г.Р.Ш. 4700175910
15 Г.И.И. 4000175810
16 Д.Й.Й. 4300176410
17 Д.Б.Д. 4700176310
18 Д.В.П. 4800176010
19 Д.И.К. 4000176210
20 Д.И.К. 4400176110
21 Д.И.С. 4000176510
22 Е.В.Т. 4600177010
23 Е.В.М. 4200176710
24 Е.Д.Б. 4900176810
25 Е.Р.Б. 4500176910
26 Е.В.П. 4600176610
27 И.Г.К. 4900177210
28 И.Б.В. 4500177310
29 И.Н.Д. 4200177110
30 И.В.К. 4100177410
31 К.И.Х. 4800177510
32 К.А.Н. 4400177610
33 Л.С.С. 4700177810
34 Л.И.Ц. 4000177710
35 М.Н.А. 4700178210
36 М.К.Н. 4000178110
37 М.Г.А. 4400178010
38 М.Е.А. 4300177910
39 Н.К.И. 4300178310
40 Н.Л.В. 4600178510
41 Н.Т.К. 4000178410
42 П.П.П. 4900178710
43 П.Ж.В. 4200178610
44 П.С.М. 4500178810
45 С.Т.Б. 4100179310
46 С.Л.Л. 4500179210
47 С.В.Д. 4100178910
48 С.И.И. 4200179010
49 С.И.С. 4900179110
50 Т.Н.П. 4000179610
51 Т.Н.Д. 4400179510
52 Т.Ц.Ц. 4800179410
53 Т.Н.К. 4700179710
54 Я.Т.Т. 4300179810
*Асистенти* -----
1 М.А.М 5600134310

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020