Home Actualité НАГРАДИ “НАШИТЕ ИМЕНИТИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ”

НАГРАДИ “НАШИТЕ ИМЕНИТИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ”

There are no translations available.

На 22-ри ноември тази година отбелязахме 130 години от приемането на първия Закон за адвокатите в България, с който се урежда адвокатската професия и условията за нейното упражняване.   

Всяка годишнина е повод за равносметка, за оценка на изминатия път, за почит към предците ни. От 1888 г. до днес много адвокати могат да ни служат за пример с професионалната си подготовка и умения, със своята нравственост и етично поведение, със смело отстоявани граждански позиции в трудни политически условия. В дългата история на Софийска адвокатска колегия сред бележитите български адвокати и общественици личат имената на Димитър Греков, Константин Стоилов, Алеко Константинов, Йосиф Фаденхехт, Константин Кацаров, Димитър Пешев, Вера Златарева, Петко Венедиков, Иван Апостолов, Еню Комитов, Петър Корнажев и много много други, включително наши съвременници, всеки от които ни дава повод за гордост да бъдем адвокати.

По повод отбелязаната на 22.11.2018 г. юбилейна 130-годишнина от приемането на първия Закон за адвокатите Софийският адвокатски съвет взе решение за учредяване на почетни награди на името на бележити адвокати – наши предшественици, които да бъдат връчвани ежегодно на адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Наградите „НАШИТЕ ИМЕНИТИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ“ са с почетен характер и ще се връчват за принос към дейността на адвокатурата и различни достижения, както следва:

1. Награда „Димитър Греков“ за организационен принос към дейността на адвокатурата;

2. Награда „Йосиф Фаденхехт“ за научна и творческа дейност;

3. Награда „Константин Кацаров“ за издигане международния авторитет на българската адвокатура;

4. Награда „Вера Златарева“ за активна позиция при защита на граждански права;

5. Награда „Еню Комитов“ за висок морал и професионализъм.

Всеки член на Софийска адвокатска колегия може да номинира друг колега от Софийска адвокатска колегия за някоя от наградите „НАШИТЕ ИМЕНИТИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ“. Номинациите следва да бъдат изпращани на електронен адрес на Софийска адвокатска колегия: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. или да бъдат подавани в регистратурата на САК на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2, в срок до 10.01.2019 г.

От всички номинирани Софийският адвокатски съвет ще определи носителите на всяка една от наградите, които ще бъдат връчени на носителите им на Общото събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия.

Желанието на Софийския адвокатски съвет е чрез учредените награди „НАШИТЕ ИМЕНИТИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ“ не само ежегодно да почитаме историята на адвокатурата, но и да се обръщаме към настоящето, като намираме повод за гордост и с нашите съвременници.

Надяваме се на Вашата инициативност.

Кои са патроните на наградите „Нашите именити предшественици“?

Димитър Греков (1847 г. – 1901 г.) –  адвокат, изтъкнат български общественик, политик, значим юрист и един от строителите на съвременна България. Димитър Греков е сред учредителите на независимата адвокатска колегия в София. Димитър Греков е първия председател на Върховния съд у нас след 1878 г., депутат в учредителното събрание, министър на правосъдието в няколко правителства, а на 11.10.1897г., при учредяването на Софийска адвокатска колегия, е избран за първия председател на Софийския адвокатски съвет.

Йосиф Фаденхехт (1873 г. – 1953 г.) - български юрист, преподавател и общественик. Завършва право в Лайпцигския университет и специализира в Италия. От 1899 г. преподава гражданско право в Софийски университет, а от 1920 г. – в Свободния университет за политически и стопански науки, днес УНСС. Дългогодишен председател на Съюза на българските адвокати, с активна професионална и обществена дейност, насочена към възстановяване позициите на адвокатурата в периода 1920 г. - 1925 г. Един от авторите на Закона за адвокатурата от 1925 г., с който е дадена съвременна уредба на адвокатурата и адвокатската професия и е създаден Висшия адвокатски съвет. Дългогодишен председател на Висшия адвокатски съвет. По време на Народния съд поема защитата на част от обвиняемите.

Константин Кацаров (1898 г. – 1980 г.) – бележит юрист, учен и историк. Завършва право в Швейцария и след завръщането си в България започва занимания с научна работа и става адвокат, чиито услуги ползват български и чуждестранни фирми. Избран за извънреден професор в Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1937 г., автор на множество научни трудове и публикации, включително издавани в чужбина, участник в множество научни конференции в Германия, Англия, Чехословакия и други страни. Член на Висшия адвокатски съвет преди 1944г. В началото на 50-те години на XX век е осъден на 15 години затвор, впоследствие е освободен и заминава за Швейцария, където остава до края на живота си. В Швейцария работи като адвокат и арбитър и продължава да се занимава с научна дейност.

Вера Златарева (1905 г. – 1977 г.) – български юрист и общественик. Първата жена, защитила докторантура в Юридическия факултет. Водила активна обществена борба за признаване на политически и граждански права на жените. През 1945 г. става първата жена – адвокат в България, една от първите 16 жени, които са станали народни представители и първата жена, която е държала реч от трибуната на Народното събрание.

Еню Комитов (1928 г. – 2016 г.) - адвокат от кариерата, завършва ЮФ на Софийския университе през 1951 г., член на САК от 1973 г. с безспорна тежест в наказателното право. Бил e пет пъти председател на САК в периода 1977 г. - 1982 г. и 1989 г. - 1990 г. Член на Бюрото на Централния съвет на адвокатурата 1982 г. Председател на Бюрото на Централния съвет на адвокатурата 1997 г. Член на ВСС от парламентарната квота 1997 г. Съпредседател и председател на Гражданското сдружение за свободни и демократични избори 1990 г.

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020