Home Actualité Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Номер Име Личен номер
*Адвокати* -----
1 Б.С.Н. 1800702710
2 Д.Г.Г. 1000703310
3 Д.Г.К. 1000702110
4 Е.Д.Д. 1900702410
5 Е.Р.М. 1000685710
6 И.Т.Л. 1400702810
7 К.И.Д. 1600702210
8 К.В.А. 1500702510
9 Л.Н.Н. 1100702610
10 М.К.М 1100703010
11 Р.К.Я. 1000702910
12 Т.Д.Б. 1800703110
13 Х.К.Д. 1200702310
*Младши* -----
1 А.В.П. 4700174410
2 А.В.М. 4400173810
3 В.И.И. 4800174110
4 Г.Б.А. 4100174010
5 Й.Ц.Й. 4700168510
6 М.Л.Л. 4400174210
7 С.А.Ч. 4000173910
8 С.Х.В. 4000174310
*Асистенти* -----
1 В.И.Д. 5400135310
2 И.А.Г. 5100135110
3 К.О.С. 5000135410
4 К.О.Р. 5500135010
5 П.Й.Д. 5400134910
6 Я.Х.Г. 5800135210
За Софийски адвокатски съвет за Изпълнителите

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020