Home Actualité Свободни места за семинара по АПК в с. Марково

Свободни места за семинара по АПК в с. Марково

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че срокът за записване за семинара в с. Марково, общ. Пловдив, Markovo Park & Spa Hotel, се удължава до 07.12.2018 г., 12.00 ч.

Семинарът се организира и финансира от Софийски адвокатски съвет, като участващите в него адвокати от САК доплащат 150 лв. при настаняване в двойна стая и
 190 лв. доплащане за съпруг или друг придружител, който не е адвокат от САК.

Оставащите свободни места ще се ангажират само след предварително записване при Десислава Кандева, тел: 0893 711-778, след което се заплаща  таксата за участие.

Доплащането на таксата за участие се извършва в касите на САК – в Търговския дом и на бул.”Тодор Александров” 137, ет. 2.

Семинарът ще се проведе в периода 07.12.2018 г. - 09.12.2018 г., по следните теми:

ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
 
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

07.12.2018 г., петък
след 14.00 ч. - Настаняване и регистрация на участниците

08.12.2018 г., събота
Тема: ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
Лектор: Соня Янкулова, съдия във Върховния административен съд

9.30 ч. – 11.00 ч. – Нови моменти в основните понятия на административния процес: принципи, дефиниции, представителството, административен договор, мълчаливо съгласие. Промените в съобщенията и правото на защита.

11.00 ч. – 11.30 ч. – кафе-пауза

11.30 ч. – 13.00 ч. – Промени в административното производство и в оспорването по административен ред. Нови правила за подсъдността.

13.00 ч. – 14.00 ч. –  обяд

14.00 ч. – 15.15 ч. – Промени в първоинстанционното съдебно производство – оспорване на индивидуален, общ, нормативен административен акт.

15.15 ч. – 15.45 ч. –  кафе-пауза

15.45 ч. – 17.00 ч. – Нови моменти в касационното производство – такси, изисквания към касационната жалба, допустимост на касационното обжалване. Промени в производството по обжалване на определения и в производството по отмяна. Нови моменти в изпълнителното производство.

09.12.2018 г., неделя
Тема: ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
Лектор: Соня Янкулова, съдия във Върховния административен съд

09.30 ч. – 11.00 ч. – Обезпечителните мерки по Административнопроцесуалния кодекс (Предварително изпълнение и спиране на предварителното изпълнение. Представяне на актуалната практика на Върховния административен съд.)

11.00 ч. – 11.30 ч. – кафе-пауза

11.30 ч. – 13.00 ч. – Обезпечителните мерки по Административнопроцесуалния кодекс (Предварително изпълнение и спиране на предварителното изпълнение. Представяне на актуалната практика на Върховния административен съд.)

На участниците в семинара, освен лекционните курсове и кафе-паузи, се осигуряват две нощувки със закуски, обяд на 08.12.2018 г. и две вечери на 07.12.2018 г.  и 08.12.2018 г.

Участниците в семинара ще получат удостоверения за участие в проведено обучение за повишаване на професионалната квалификация.


Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020