Home Actualité Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Name BG        PN
*Адвокати*        -----
А. М. К.        1900674010
А. К. Д.        1400700910
В. М. К.        1500700610
В. Т. В.        1900124610
В. К. Я.        1200699710
В. Ц. Б.        1000699510
В. Е. Е.-Н.        1500626410
Г. Т. Ц.        1700699310
Г. В. Д.        1800700810
Г. П. С.        1000700210
Д. Ю. Й.        1300699410
И. Н. М.        1900700510
К. А. А.-Е.        1800669910
М. И. В.        1600700310
М. П. Н.        1100700710
П. В. К.        1500699910
П. В. К.        1900699810
Р. Г. И.        1500701010
С. Р. Т.-П.        1200677310
Т. А. Р.        1200700410
Т. И. Ш.        1000604410
Т. Р. В.        1700700010
Х. П. П.        1300700110
Ц. П. Ц.        1600699610
*Младши*        -----
В. В. А.        4800173710
Е. И. Г.        4200172910
Е. Г. Ш.        4600173210
И. С. А.        4300173010
К. С. Б.        4000173110
К. П. Д.        4200173310
Л. Г. Т.        4900173410
М. Т. Р.        4500173510
Я. В. С.        4100173610
*Асистенти*        -----
А. В. Т.        5800132910
Д. И. М.        5400133410
Д. Н. Д.        5000133510
Д. П. С.        5100133210
Е. П. Ж.        5500133110
Е. Р. Я.        5900133010
И. Т. Т.        5000132010
Л. С. М.        5800133310
М. М. М.        5100132810

 

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020