Home Actualité Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Име Карта номер Личен номер
1 А. Е. К. SAK9174 1500696510
2 А.П.Д. SAK9175 1800697110
3 Б.Ц.В. SAK9176 1200696310
4 В.Г.В. SAK9177 1100697010
5 Д. Ч. Д. SAK9178 1800696710
6 И.Б. К. SAK9179 1400696810
7 Л. Л. В. SAK9180 1400697210
8 М.Л. М.-Б. SAK9181 1300696010
9 Н. Х.К. SAK9182 1600696210
10 П. Н. В. SAK9183 1000373210
11 П. И. С. SAK9184 1500645410
12 П. С.Т. SAK9185 1000687310
13 Р.Е.Г. SAK9186 1700697410
14 С.Б. М. SAK9187 1000696910
15 С.В.Н. SAK9188 1000696110
16 Ц.Г.Т. SAK9189 1900696410
17 Ю.Б.Т. SAK9190 1500529410
18 Я. Н. Т. SAK9191 1300678510
*Младши* ----- -----
1 Я.Д.Ц SAK9173 4500161910
*Асистенти* ----- -----
1 А.К.Д SAK9192 5000131610
2 А.Н.А SAK9193 5500131210
3 Г.Р.А. SAK9194 5800131410
4 И.Ц.Ж. SAK9195 5700132110
5 К.К.К SAK9196 5600130510
6 Л.П.Ч. SAK9197 5600132410
7 М.Н.М SAK9198 5300131810
8 П.Д.К. SAK9199 5700131710
9 Р.Г.К. SAK9200 5300132210
10 С.Б.Б. SAK9201 5100131310
11 С.И.И. SAK9202 5000132310
12 Я.Ф.М SAK9203 5400131510

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020